Gevolgen brand Fochteloërveen

Behalve dat de brand ook de derde broedpoging van een paartje Kraanvogels verstoorde, zijn ook andere soorten getroffen: broedende paartjes Roodborsttapuiten, maar ook de populatie Paapjes. Hoewel ze nog niet met broeden waren begonnen, is wel een groot deel van het broedgebied in rook opgegaan. Herman Feenstra: “Een derde van de Nederlandse populatie broedt hier, dus dat is een klap. Dat geeft maar weer eens aan hoe belangrijk de robuuste verbindingen van de EHS zijn.’
Toch kon Feenstra ondanks de verwoestende brand ook nog genieten van bijzonder vogelgedrag in het zwartgeblakerde gebied. ‘Een grauwe kiekendief en een zwarte wouw kwamen heel snel op het vuur af om verbrande slachtoffers op te ruimen en libelles te vangen. En het zat ook meteen vol met gele kwikstaarten en graspiepers waarschijnlijk op zoek naar pas uitgeslopen libelles in het verbrande terrein. Zo’n brand hoeft ook helemaal geen ramp te zijn, alleen dat het midden in het broedseizoen gebeurt is helaas funest. Naast vogels zijn veel reptielen en amfibieën levend verbrand.

Geef een reactie