Fusie waterschappen levert nestplaatsen ijsvogels op

Een blijvend monument: 16 nestplaatsen voor de IJsvogel
De herinnering aan het voormalige waterschap Reest en Wieden is op 23 februari afgerond met de oplevering van de laatste nestplaats voor de ijsvogel in het het voormalige gebied van waterschap Reest en Wieden. Dit waterschap, met in het logo de ijsvogel, is opgegaan in waterschap Drents Overijsselse Delta. Met de oplevering van de 16e nestplaats in het Drentse Oude Kene, tussen Hoogeveen en Fluitenberg, zijn alle nestplaatsen klaar en de blijvende herinnering afgerond.

De IJsvogel wordt in Nederland steeds meer wordt gezien, mede dankzij het werk van de waterschappen. Dit vogeltje kan namelijk alleen overleven bij helder, visrijk water van goede kwaliteit. Reden temeer om diverse nestgelegenheden voor deze bijzondere vogel aan te leggen als aandenken aan het inmiddels gefuseerde Reest en Wieden. Zo’n nestgelegenheid is bijvoorbeeld een steilwand,  een aarden wal of een omgetrokken boom.

 

Samen met Landschapsbeheer Drenthe
Gelet op de specifieke expertise en ervaring, werkt het waterschap DODelta samen met Landschapsbeheer Drenthe. Met grondeigenaren, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Stichting Het Drentse Landschap en particulieren is gezorgd voor goede spreiding van de nestgelegenheden.
Om voor ijsvogels aantrekkelijk te blijven, worden de nestplaatsen jaarlijks onderhouden door Landschapsbeheer Drenthe. Dit onderhoud vindt in januari en februari plaats, omdat vanaf maart de ijsvogels beginnen met het graven van nestgangen. Het onderhoud bestaat vooral uit het afsteken van de wanden en eventueel terugsnoeien van hinderlijke vegetatie. Daarnaast worden de nestplaatsen minimaal twee keer per broedseizoen gecontroleerd op gebruik. De onderhoudswerkzaamheden zijn door Landschapsbeheer Drenthe opgenomen in het streekbeheer (begeleiding en ondersteuning van de vrijwilligers).
Het aanbrengen van de nestgelegenheden was destijds een initiatief van bestuurders Mark Tuit (PvdA), Gerard van den Berg (Natuur) en Obe Brandsma (Water Natuurlijk).

Geef een reactie