Fochteloërveen in de mangel?

kraanvogelUitbreidingsplannen van de gemeenten Assen en Midden-Drenthe kan slecht uitpakken voor het waardevolle natuurgebied Fochteloërveen. Dat is de uitkomst van de ingediende zienswijze op de plannen door Vogelbescherming. Deze zienswijze is in nauw overleg met de Wetlandwachten tot stand gekomen en toont klip en klaar aan dat de plannen zeer slecht kunnen uitpakken voor de overwinterende rietganzen en de broedende kraanvogels. Daarom moeten mogelijke effecten goed onderzocht worden in een ‘passende beoordeling’. Voor genoemde soorten geldt een zorgplicht die door de beide gemeenten moet worden uitgevoerd. Dat onderzoek is niet volgens de indieners niet goed uitgevoerd en op inhoudelijke vragen is tot nu slechts mondjesmaat gereageerd.
Dat komt een natuurgebied met internationale allure niet toe.

Geef een reactie