Euro Birdwatch

Op zaterdag 4 oktober a.s. organiseert BirdLife International het jaarlijks terugkerende evenement Euro Birdwatch.

Euro Birdwatch 2014Doel van dit evenement is om in heel Europa aandacht te schenken aan (trek)vogels en hun leefgebieden. Hierdoor ontstaat meer draagvlak voor beschermingsactiviteiten in de verschillende landen.

Tijdens dit evenement gaat het vooral om het gezamenlijk tellen van trekvogels. De Euro Birdwatch is in feite een megatrekvogeltelling, waarbij verspreid over het land (en heel Europa) trekvogels worden geteld op telposten die soms speciaal voor de Birdwatch worden opgericht. Deelname staat open voor alle (vogel)werkgroepen en ook de telposten aangesloten bij www.trektellen.nl doen hieraan mee. Zo ontstaat een net van telposten verspreid over het land.

Deelname staat open voor alle vogelwerkgroepen. Meer informatie over Euro Birdwatch kun je vinden op www.vogelbescherming.nl.

Organiseer je zelf een activiteit rond trektellen op deze dag? Dan kun je deze hier melden aan Vogelbescherming Nederland.

Geef een reactie