Drentse Vogels 33 (2019)

Inhoud Drentse Vogels 33 (2019)

 • Rob G. Bijlsma: De schone schijn van Kraanvogels Grus grus in Nederland: slechte broedresultaten als gevolg van piepkleine reservaten, menselijke verstoring en dichtheidsafhankelijke effecten
 • Rob G. Bijlsma: Vergelijking van de frequentie van ei-keren door Kraanvogel Grus grus en Zeearend Haliaeetus albicilla
 • Minte Mulder & Ton Schoenmaker: Bijvoeren van jonge Scholeksters Haematopus ostralegus in de hete zomer van 2018.
 • Bert Dijkstra & Rinus Dillerop: Over de reis van twee Drentse Scholeksters Haematopus ostralegus naar hun overwinteringsgebied in de Waddenzee
 • Minte Mulder & Ton Schoenmaker: Scholeksters Haematopus ostralegus in Roden in het broedseizoen 2019
 • Bert Dijkstra: Effect van anti-vossenrasters op het broedsucces van steltlopers in de Haulerpolder
 • Widmar van der Meer, Willem van Manen & Hans Hasper: Eerste broedgeval van Oehoe Bubo bubo in Drenthe
 • Rob G. Bijlsma: Flexibel foerageergedrag van mieren en Draaihalzen Jynx torquilla bij extreme temperaturen
 • Rob G. Bijlsma: Het enigma van de Gele Kwikstaart Motacilla flava als broedvogel in bollenteelt (Lilium en Paeonia)
 • Arend J. van Dijk: Paapje Saxicola rubetra als broedvogel in het veranderende dal van de Vledder Aa in Drenthe in 1970-2019
 • Ate Dijkstra: Zangfrequentie van een Zwartkop Sylvia atricapilla: een verkenning
  Willem van Manen: Dertig jaar nesten van Zwarte Kraai Corvus corone, Ekster Pica pica en ander gespuis tussen Assen en Rolde