Drentse Vogels 29

Inhoud:

 • Drentse Vogels nr 29

  Drentse Vogels nr 29

  Van Dijk A.J. Uitbreiding broedpopulatie Ooievaar Ciconia ciconia in ZW-Drenthe en NW-Overijssel;

 • Pot A. & van Manen W. Broedgevallen van de Raaf Corvus corax in Noord-Nederland;
 • Dijkstra B. & Dillerop R. Onderzoek naar nestpredatie van weidevogels met behulp van camera;
 • Dijkstra B. Zwemmende groep Scholeksters Haematopus ostralegus in zandwingat Ubbena;
 • Van Manen W. Minder Houtduiven Columba palumbus in Assen?;
 • Van Dijk A.J. & Kleine J. Broedvogels van de Geeserstroom tien jaar na de herinrichting;
 • Dakbroedende Kleine Plevieren Charadrius dubius in Nederland;
 • Kuik M. Kleine Plevier Charadrius dubius met kuikens op een dak in Hollandscheveld;
 • Van Dijk A.J. Broedvogelontwikkeling in een Robinia-bosaanplant bij Diever;
 • Bijlsma R.G. Samen foerageren: wroetende Mol Talpa europaea trekt vogels.