Drentse Vogels

Informatie

In de jaarlijkse uitgave van Drentse Vogels biedt de WAD vogelaars de gelegenheid verslag te doen van hun onderzoek in Drenthe. In de loop der jaren heeft dit blad bij vogelonderzoekers in binnen- en buitenland een uitstekende reputatie opgebouwd. Donateurs ontvangen het blad automatisch. Klik hier voor meer informatie over donateurschap.

Digitaal

Alle artikelen die in ‘Drentse Vogels’ zijn verschenen, zijn digitaal beschikbaar tot de laatste 2 uitgaven. Klik hier om direct naar Natuurtijdschriften te gaan.

Bestellen

U kunt eerdere uitgaven van Drentse Vogels bestellen. De laatste uitgave is verkrijgbaar voor €17,50 en voor eerdere uitgaven betaalt u €10,00. Dit is inclusief verzendkosten. Betalen kan door het bedrag over te maken op IBAN NL 77 INGB 0003 8702 92 t.n.v. Werkgroep Avifauna Drenthe. Vermeld bij de betaling de uitgave die u besteld en uw adres.