Drentse Vogels 31 (2017)

Verschenen: Drentse Vogels 31

Eerder dit jaar verscheen de 30e uitgave van Drentse Vogels. Het is de werkgroep gelukt om in 2017 nog een tweede uitgave te verzorgen.

Dit themanummer staat helemaal in het teken van de Vogelatlas en geeft een overzicht van de vogelstand in Drenthe op basis van de tellingen.

Van 50 vogelsoorten wordt de verspreiding, de aantallen en de veranderingen daarin, meer in detail besproken. Dit betreft soorten waarvan het voorkomen in Drenthe in landelijk opzicht bijzonder is of omdat ze recent in Drenthe een spectaculaire ontwikkeling hebben doorgemaakt.

Een ongelooflijk prestatie om twee uitgaven in een jaar te verzorgen. Voor inhoud en meer informatie zie onder Drentse Vogels.

Wilt u DV31 bestellen? Maak € 17,50 over op bovengenoemde rekening met vermelding van ‘DV31’ en uw adresgegevens. U ontvangt de uitgave daarna via de post.

Nog geen donateur? Maak € 15,00 over op bankrekening 3870292 t.n.v Werkgroep Avifauna Drenthe onder vermelding van ‘nieuwe donateur’ en uw adresgegevens. U ontvangt DV31 daarna via de post.

De pagina’s over de Wulp. De vogel die zo typisch voor Drenthe was en daarom symbool staat in het logo van de WAD. 

 

 

 

 

Deze nieuwe uitgave van Drentse Vogels is op 15 november 2017 uitgereikt aan alle atlastellers/donateurs op de jubilieumavond van de WAD. Atlastellers/donateurs die niet aanwezig waren, ontvangen de uitgave binnenkort via de post.

Geef een reactie