Categorie archieven: waarneming

Tafeleenden tellen

Op de Europese Rode Lijst staat de Tafeleend gemarkeerd als ‘kwetsbaar’ en de populatie is aan het afnemen. Om een beeld te krijgen van de populatie-opbouw zijn onderzoekers van het Wildfowl and Wetland Trust (WWT) benieuwd naar de geslachtsverdeling van Tafeleenden in de wintergebieden. Hoe dat precies zit in Europa met de Tafeleend, dat willen de onderzoekers nu gaan vaststellen. Waarneming.nl heeft zich bereid verklaard om een bijdrage te leveren aan dit onderzoek. En daarvoor wordt ook jouw hulp gevraagd. Als je

Nieuwsbrief januari 2015

De nieuwbrief van januari 2015 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: Bijzondere waarnemingen in Drenthe periode 1 april t/m 31 oktober 2014 Resultaten midwintertelling 2014 Ganzen en zwanen worden verjaagd Oproep: doorgeven mailadres Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 maart 2015 bij de redactie binnen te zijn.    

Slapende ganzen in Drenthe

In de periode 2-17 november zijn de slapende ganzen en zwanen geteld. In Drenthe zijn bij die telling maar liefst 37.500 ganzen genoteerd. In totaal zijn er 21.905 Toendrarietganzen doorgegeven. Het grootste aantal is gezien op de slaapplaats in Het Dwingelderveld 16.000, Doldersummer- en Wapserveld 3.000 en Zandplas Veendijk 2.400.   De Kolgans is met 13.900 ex gezien met de drie grootste Doldersummer- en Wapserveld 4.600, Zandplas Veendijk 3.500 en Zandwinplas Nijensleek 3.000. Het grootste deel van de 1.083 Grauwe

Nog maar weinig Kwartelkoningen

Tot nu toe zijn er nog maar weinig Kwartelkoningen in Drenthe gehoord. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. Meestal in de grote instroom van kwako’s rond het TT-weekend. Of dat dit jaar ook weer zo is….. Het komende weekend is de 2e simultaantelling. Graag alle waarnemingen doorgeven via waarneming.nl of kwartelkoning.nl. Voor de tellers met vaste telgebieden het verzoek om ook de 0-metingen te melden. Op de volgende plekken zijn roepende Kwartelkoningen gehoord: Bonnerveen: 1 Eelderdiep: 1 Eldersloo: 1 Gasterenschediep:

Eerste Kwartelkoning

De Kwartelkoning is weer onderweg. In Drenthe is de eerste waarneming bij Exloo gedaan op 6 mei. Dit past heel mooi in het gemiddelde aankomstschema (tussen 28 april en 9 mei met een gemiddelde rond 3 mei). Ook dit jaar willen we weer samen met Staatsbosbeheer en SOVON de Kwartelkoning zo goed mogelijk beschermen. Daarvoor hebben we ook jullie als vogelaars hard nodig. 1. Waarnemingen Om niet alleen een goed beeld te krijgen, maar vooral de nodige actie te kunnen

Koperwieken

Ze zijn er weer: koperwieken. De herfst is nu echt in aantocht, want groepen koperwieken bevolken alweer ons land. Zo’n 200 koperwieken op Texel, een kleine 500 bij Rotterdam en nog eens 200 in het Noord-Hollands Duinreservaat. Het is duidelijk, de koperwieken zoeken Nederland weer op. Dat doen ze elk jaar weer vanaf eind september, pas in mei vertrekken ze weer naar het hoge noorden. In Drenthe is de eerste waarneming van deze herfst gedaan op 25 september (Balloërveld). Ging