Categorie archieven: fenologie

Voorjaarsfenologie 2014

Onder downloads is wederom een lijst opgenomen met zomergasten, die de komende tijd in onze contreien te verwachten zijn. Voor de mensen die wachten op het eind van deze horrorwinter breken er gouden tijden aan. Het noteren van de eerste waarneming is voor vele vogelaars al een vaste bezigheid en elke keer weer een bijzondere ervaring. De eerste Tjiftjaffen zijn al weer een tijdje binnen en bij het plaatsen van dit bericht zal er ongetwijfeld al weer meer zijn binnengekomen.

Fenologie 2013

Een nieuw voorjaar staat voor de deur. Beetje bij beetje maken de wintergasten plaats voor onze broedvogels. Het noteren van de eerste waarneming is voor vele vogelaars al een vaste bezigheid en elke keer weer een bijzondere ervaring. Ook dit jaar is het weer mogelijk om alle eerste waarnemingen vast te leggen. In het menu ‘download’ is het formulier te vinden waarop de gegevens ingevuld kunnen worden. Dit formulier kan t.z.t. via de mail aan harold_steendam@hotmail.com toegestuurd worden.

Informatiebijeenkomst Vogelatlas

Namens SOVON Vogelonderzoek Nederland en de Werkgroep Avifauna Drenthe (WAD) nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over de nieuwe Vogelatlas. Datum: donderdag 15 november 2012; Locatie: ICO Gebouw Assen, Zuidhaege 2 (Vlakbij station); Aanvang: 20.00 uur. De coördinatoren voor de provincie Drenthe, Bert Dijkstra, Arend van Dijk en Henk-Jan Ottens, zullen een toelichting geven op de achtergronden en de methodiek van deze nieuwe Vogelatlas. Ook komt de organisatie van het telwerk in Drenthe aan de orde in het kader van