Categorie archieven: 2005 – boomklever

Boomkleverproject afgerond

In 2005 zijn we gestart met het eerste project ‘Drentse Soort van het Jaar’ met de Boomklever in het middelpunt van de belangstelling. In de hele provincie zijn territoria in kaart gebracht en met het aanvullend onderzoek in 2006 is het aantal territoria op bijna 2000 uitgekomen. Een zeer geslaagd en succesvol project. Graag willen we allen die hieraan een steentje bijgedragen hebben heel hartelijk bedanken! In Drentse Vogels (net van de pers) is een uitgebreid artikel opgenomen over dit

Nieuwsbrief maart 2007

De eerste nieuwsbrief van 2007 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. Een greep uit de inhoud: – Een overzicht van activiteiten i.v.m. 30-jaar WAD – Midwinter Watervogeltelling 2007: eerste impressie – SOVON-Nieuws: Jaar van de Nachtzwaluw – Drentse Vogel van het Jaar 2005: Boomklever topper!! – Drentse Vogel van het Jaar 2007: Vogels in de Jeneverbes – Hulp gezocht bij inventariseren Bonte Vliegenvangers Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 mei 2007 bij de redactie binnen

Boomklevertelling (10)

Nieuwe informatie over de Drentse Vogel van het Jaar 2005. Behalve een actueel overzicht ook een oproep om de laatste blokken in kaart te brengen. Nieuwe aantallen Het aantal vastgestelde territoria van de Boomklever loopt nog steeds op. Opniuew kwamen er over 2005 nog formulieren binnen. De teller staat op dit moment op 1585 territoria is. We kunnen al terugkijken op een heel geslaagde telling! Met inzet en enthousiasme van veel van jullie is het gelukt om in één seizoen