Categorie archieven: Drentse vogel van het jaar

Aankondiging: Tellers gezocht Middelste bonte specht

Middelste bonte specht Drentse vogel van het jaar 2017 Niet lang geleden was de middelste bonte specht een zeldzaamheid in Nederland. Begin jaren negentig namen de aantallen licht toe en vanaf 1995 broeden ze jaarlijks in Nederland. Eerst enkel in Zuid-Limburg. Vanaf 1999 werden de eerste in Twente gezien, waar vanaf 2004 werd  gebroed. Vanaf 2006 namen de aantallen fors toe en werden ze ook op andere locaties dan de bolwerken Zuid-Limburg en Twente gezien. Inmiddels is het aantal gestegen naar 600-700

Ransuil op RTV Drenthe

  Kortgeleden zond RTV Drenthe een nieuwsitem uit over de Ransuil. Daarin stond ons project m.b.t. het inventariseren van roestplaatsen centraal. Klik hier om dit nieuwsitem te bekijken. In het kader van de Drentse Soort van het Jaar 2010 zijn we toen gestart met een onderzoek naar Ransuilen in Drenthe. Dit project loopt nog steeds en daarom zijn alle waarnemingen van Ransuilen welkom. Dat betreft niet alleen nieuwe locaties, maar ook plekken waar eerder Ransuilen zijn gezien. Waarnemingen kunnen per mail

Roestplaatsen Ransuilen

In de winter heb je de allerbeste kans om ransuilen te zien. Ze zitten overdag vaak met meerdere exemplaren bij elkaar in een boom. Door hun geweldige schutkleuren moet je wel drie keer kijken, voordat je ze in de smiezen hebt. Let vooral op uilenpoep op de grond. Witte uitwerpselen onder een boom kunnen duiden op een winterroestplaats. Rustplaatsen Ransuilen slapen overdag bij elkaar en zo’n uilenroest- of rustplaats kan soms wel enkele tientallen exemplaren tellen. Roestplaatsen bevinden zich in

Nieuwsbrief oktober 2011

De nieuwsbrief van september 2011 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: Drentse Vogel van het Jaar 2010: de Ransuil; Klapeksters in de winter van 2010/2011; Ganzen en zwanen in de winter van 2010/2011; Ledenraad Sovon.Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 november 2011 bij de redactie binnen te zijn. Kopij kan verzonden worden aan info@avifaunadrenthe.nl.

Ransuil: Drentse Vogel v/h Jaar 2010

Afgelopen winter is er in Drenthe gespeurd naar roestplaatsen van Ransuilen. Op de volgende plekken zijn Ransuilen aangetroffen: Paterswolde (2 plaatsen) Rolde Westersche veld van Rolde Annerveenschekanaal Havelte Zuidlaren Totaal aantal exemplaren: 47, waarvan het grootste deel binnen de bebouwde kom. Dit beeld is niet compleet. Daarom willen we deze herfst en winter het plaatje nog meer compleet te krijgen. Ieder die roestplaatsen heeft doorgegeven, vragen we om dat in de komende maanden opnieuw te doen. Daarnaast hopen we op

Nieuwsbrief december 2010

De nieuwsbrief van december 2010 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: – Scharrelaar; – Pleisterende Grote Piepers op Balloërveld; – Pestvogels; – Januaritelling 2010; – Drentse Vogel v/n Jaar 2010: Ransuil; – Middelste Bonte Specht; -LSB Kolonievogels, een eerste impressie. Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 februari 2011 bij de redactie binnen te zijn. Kopij kan verzonden worden aan info@avifaunadrenthe.nl.

Ransuil: uitzending RTV Drenthe

Afgelopen week heeft RTV Drenthe in de nieuwsrubriek aandacht besteed aan de wintertelling van de Ransuil. Voor wie het gemist heeft of nog eens wil horen klik hier. Naar aanleiding van deze uitzending ontvingen we onderstaand bericht en foto:   Op zondagmiddag 21 november j.l. zagen we tot onze verbazing een Ransuil bij ons in de boom zitten. We dachten eerst aan een roofvogel maar bij nader onderzoek, het vogelboek Complete gids Vogels van Nederland van Lars Jonsson van Vereniging

Persbericht

Drentse vogel van het jaar 2010 Ransuil Jaarlijks heeft de Werkgroep Avifauna Drenthe (WAD) een vogelsoort centraal staan waar onderzoek aan wordt verricht. De afgelopen jaren zijn de Boomklever, de Watersnip en de Zwarte Specht onderzocht waarbij de broedvogelpopulatie in kaart is gebracht. Maar dit jaar is de winter gekozen om gegevens over overwinterende Ransuilen te verzamelen. Vanaf het najaar verzamelen Ransuilen zich vaak in groepjes aan bijvoorbeeld de randen van of in dorpen en steden. Op deze gemeenschappelijke slaapplaatsen,

Ransuil: Drentse Soort 2010

Ga je deze winter op vogelpad, dan willen we je vragen om eens extra te letten op roestplaatsen van Ransuilen. Deze winter willen we zoveel mogelijk deze roestplaatsen in kaart brengen. Veel roestplaatsen bevinden zich in of bij bebouwde kommen. Ook wat grotere tuinen, een begraafplaats e.d. worden in de winterperiode door Ransuilen gebruikt. Een mooie gelegenheid om eens een ommetje te maken en wat geschikte plekken in de eigen buurt te onderzoeken. Zet de gegevens op het desbetreffende formulier

Nieuwsbrief oktober 2010

De nieuwsbrief van oktober 2010 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: – WAD-avond 2010 : 25 november noteren!; – Ganzen- en zwanentelling: tellers gevraagd!; – Klapeksters in de winter van 2009/2010; – Kleine Karekieten in de bebouwde kom van Eelde-Paterswolde; – Fenologie 2010; – Een nestje van de Tjiftjaf; – Ransuil: slaapplaatsenonderzoek; – Drentse Vogels 2009. [/color] Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 november 2010 bij de redactie binnen te

« Oudere ingaven