Cadeau waterschap: nestplaatsen ijsvogel

Drents Overijsselse Delta

 

 

 

 

 

 

Eerste nestplaats ijsvogels klaar als herinnering aan waterschap

Als blijvende herinnering aan het voormalige waterschap Reest en Wieden wordt maandag 29 februari om 11.00 uur de eerste nestplaats voor ijsvogels symbolisch in gebruik genomen. Plaats van handeling is Blijdenstein, een buurtschap ten noordoosten van Meppel. Op initiatief van Mark Tuit (PvdA), Gerard van den Berg (Natuur) en Obe Brandsma (Water Natuurlijk) besloot  het Algemeen Bestuur van – toen nog –  waterschap Reest en Wieden nestgelegenheden voor ijsvogels aan te leggen. De ijsvogel was de trots en het symbool van het waterschap Reest en Wieden. Een deel van deze nestgelegenheden is klaar, het andere deel wordt in de loop van het jaar aangelegd.

Op 16 plekken

ijsvogel2De IJsvogel: een schitterend vogeltje dat in Nederland steeds meer wordt gezien, mede dankzij het werk van de waterschappen. Het IJsvogeltje kan namelijk alleen overleven bij helder, visrijk water van goede kwaliteit. Reden temeer om diverse nestgelegenheden voor deze bijzondere vogel aan te leggen als aandenken aan het inmiddels gefuseerde Reest en Wieden. Zo’n nestgelegenheid is bijvoorbeeld een steilwand,  een aarden wal of een omgetrokken boom. Het betreft in totaal 16 nestgelegenheden, één voor elk jaar dat het waterschap Reest en Wieden bestond. Per 1 januari 2016 fuseerde dit waterschap met het Waterschap Groot Salland tot Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta).

De nestplaatsen worden o.a. op onderstaande locaties gemaakt:

  1. Vledder Aa (Doldersum)
  2. Wapserveense / Vledder Aa
  3. Oude Vaart Beilen
  4. Oude Vaart Uffelte
  5. Oude Diep
  6. Oude Diep, Hoogeveen
  7. Wolde Aa
  8. Reest
  9. Wieden/Weerribben

Samen met Landschapsbeheer Drenthe

Gelet oLandschapsbeheer Drenthep de specifieke expertise en ervaring, werkt WDODelta  samen met Landschapsbeheer Drenthe. Met grondeigenaren, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Stichting Het Drentse Landschap en particulieren is  gezorgd voor goede spreiding van de nestgelegenheden over het voormalige werkgebied van het waterschap Reest en Wieden. Landschapsbeheer Drenthe gaat  de nestgelegenheden onderhouden.

Jaarlijks onderhoud

Om voor ijsvogels aantrekkelijk te blijven, worden de nestplaatsen jaarlijks onderhouden. Dit onderhoud vindt in januari en februari plaats, omdat vanaf  maart de ijsvogels beginnen met het graven van nestgangen. Het onderhoud bestaat vooral uit het afsteken van de wanden en eventueel terugsnoeien van hinderlijke vegetatie. Daarnaast worden de nestplaatsen minimaal twee keer per broedseizoen gecontroleerd op gebruik. De onderhoudswerkzaamheden zijn door Landschapsbeheer Drenthe opgenomen in het streekbeheer (begeleiding en ondersteuninIJsvogel steilwand1g van de vrijwilligers).

 Foto: Samen met Landschapsbeheer Drenthe legt Waterschap Drents Overijsselse Delta nestplaatsen aan voor de ijsvogel, zoals een steilwand. Dit als blijvende herinnering aan voormalige waterschap Reest en Wieden.

Geef een reactie