2010: Jaar van Bruine Kiekendief

Bruine KiekendiefIn 2010 organiseren SOVON en Vogelbescherming i.s.m. de Werkgroep Roofvogels Nederland en Werkgroep Grauwe Kiekendief het Jaar van de Bruine Kiekendief.

Van deze mooie charismatische roofvogel weten we nog te weinig om tot een goede bescherming over te kunnen gaan. Door middel van een aantal activiteiten en vrijwilligers te betrekken bij het onderzoek naar deze soort hopen we dat te veranderen. In het bijzonder wordt de jeugd ook betrokken bij dit onderzoek.

Wat willen we graag weten?
– Waar broeden Bruine Kiekendieven in Nederland?
Doel: compleet landdekkend beeld van de broedaantallen;
-Wanneer komen en vertrekken onze Bruine Kiekendieven?
Doel: fenologisch beeld;
Dit onderdeel leent zich voor publiciteit en het enthousiasmeren van waarnemers. Daarnaast levert het mogelijk informatie op over o.a. de effecten van klimaatverandering;
-Waar slapen Bruine Kiekendieven in de winterperiode, hoe zien deze slaapplaatsen er qua samenstelling uit? Doel: het vinden van meer kleinere slaapplaatsen naast de bekende slaapplaatsregio is het Verdronken Land van Saeftinghe.

De soort is als toppredator een belangrijke indicator voor ecosystemen (met name moerassen en akkerland) en daarmee ook de biodiversiteit. Omdat 2010 tevens het Jaar van de Biodiversiteit is, zal dit aspect een belangrijke rol spelen bij de communicatie.
Voor de jeugd gaan we een teken- en fotowedstrijd organiseren en zal er in de WILDzoekers Expres veel aandacht zijn voor deze prachtige soort. Tot slot zullen we ook scholen gaan benaderen met een lesbrief.
Kijk voor de meest actuele informatie op www.jaarvandebruinekiekendief.nl en doe mee.

Geef een reactie