WAD sponsort Wulp

logo wad vogelatlasDe Wulp is ongetwijfeld een van de meest typerende vogelsoorten in de provincie Drenthe. Met een voorkeur voor zandgronden en de aanwezigheid van heide en hoogveen voldeed een groot deel van de provincie aan de voorwaarden die de Wulp stelt aan een broedbiotoop.

Geen wonder dat deze broedvogel in Drenthe ooit overal en soms in opvallende dichtheden te zien was. Ook voor de hand ligt dan dat de Werkgroep Avifauna Drenthe (WAD) deze vogel koos als symbool voor de Drentse vogelwereld. Sindsdien prijkt de Wulp in het logo van de stichting.

Het bestuur van de WAD heeft besloten dit nog eens extra onder de aandacht te brengen door het sponsoren van de Wulp in het kader van de nieuwe landelijke vogelatlas. De Wulp en de WAD zijn nu ook daar onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

 

 

Geef een reactie