WAD Nieuwsbrief april 2017

De nieuwsbrief van december 2017 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu.

De inhoud van dit nummer:WAD-nb logo nieuw

  • Drentse Klapeksters in het winterhalfjaar 2016/17
  • Middelste Bonte Specht als Drentse soort van het jaar; een korte tussenstand
  • Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Drenthe in 2016
  • Januaritelling; overzicht van de resultaten van januari 2017
  • Bestuursmededelingen

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 juni 2017 bij de redactie binnen te zijn.

download nieuwsbrief  kopij verzenden

Geef een reactie