Vogels in de jeneverbes

Samen met Veldwerk Nederland gaan we dit jaar op zoek naar vogels die gebruik maken van de jeneverbes.
In verband daarmee organiseert Veldwerk Nederland samen met de WAD een thema-avond op donderdag 22 februari a.s. in het Veldstudiecentrum, Zuideresweg 10 te Orvelte (aanvang 20.00 uur).

Het project “Drentse vogel van het jaar. Vogels in de jeneverbes” staat daar centraal. Dit project omvat de inventarisatie van de volgels die gebruik maken van jeneverbessen.
Daarnaast is er in het programma ruimte voor de actuele stand van zaken en nieuwe plannen van het jeneverbesgilde: inventarisatie, onderhoud, communicatie, voorlichting en educatie. De avond besluiten we met een dialezing over de cultuurhistorie van de jeneverbes.

Geef een reactie