Vogelatlas: insturen jaarschatting / eindschatting broedvogels

HLogo Vogelatlaset laatste veldjaar van de Vogelatlas zit erop. Tijd om de jaarschattingen van dit broedseizoen af te ronden en in te sturen. Dat kan tot 1 november a.s. Datzelfde geldt ook voor de eindschattingen van broedvogels over alle teljaren van het atlasproject. Met nog 2 weken te gaan, begint de tijd te dringen. Vandaar de oproep aan iedereen die dat nog niet heeft gedaan:

Stuur je broedvogelschattingen z.s.m. in! Dit betreft zowel de jaar- als de eindschattingen.

Neem vooral de tellerhandleiding even door zodat je weet wat je moet doen.

Iedereen veel succes en plezier met deze belangrijke bijdrage aan het atlasproject. De schattingen kunnen tot uiterlijk 1 november 2015 worden ingestuurd. Op de Landelijke Dag van Sovon worden drie gratis soortsponsorschappen verloot onder alle inzenders.
Atlasteller, bedankt!

Geef een reactie