Veel Kleine Rietganzen in het Fochteloërveen

 

Kleine Rietganzen die broeden op Spitsbergen, overwinteren in Nederland, België en Denemarken. Tot voor kort pleisterden nog tienduizenden van deze juweeltjes in een klein gebied in Zuidwest Friesland. In november en december trekken ze verder naar België. De winterpopulatie in Zuidwest Friesland neemt sterk af, omdat er steeds meer Kleine Rietganzen in Denemarken overwinteren.

Tellingen in het Fochteloërveen laten toenemende aantallen van Kleine Rietganzen zien. Met de winter van 2017 als topjaar. In november en december 2017 worden alle records gebroken en is er een vrij constante aanvoer van kleine rietganzen uit Denemarken. Er zijn 16 ganzen met een halsband afgelezen in 2 maanden tijd, tegen 5 in de afgelopen 25 jaar!

Historie 1992-2016
Kleine Rietganzen op de pleisterplaats Fochteloërveen, zitten op akkers met maïsstoppel in halfopen landschap en in mindere mate op oogstresten van aardappelen, bieten, graan en op grasland. Op de pleisterplaats is al decennia sprake van een geringe toename. Lange telreeksen zijn dan ook nu weer goud waard. In 1992-2001 worden er maximaal 14 kleine rietganzen geteld, tussen 2002-2010 loopt dat op tot 65. In 2011 zijn er in januari maximaal 114 en in februari 122 geteld (Feenstra & Kuipers, 2012). In 2012-2016 is er een flinke toename met in november maximaal 100, in december 78 en in maart 70.

Kleine Rietganzen worden in Drenthe in kleine aantallen waargenomen. Meestal gaat het om 1-3 exemplaren per waarneming. Bij uitzondering worden groepen van enkele tientallen vogels in Drenthe gezien. Mogelijk dat de ontwikkeling in het Fochteloërveen ook gevolgen heeft voor pleisterende Kleine Rietganzen in Drenthe. Iets om eens extra op te letten bij de komende wintervogel- en ganzentellingen.

Meer interessante informatie over Kleine Rietganzen in het Fochteloërveen is te vinden op de website van het Fochteloërveen.

 

Geef een reactie