Tweede telling Klapekster

KlapeksterZoeken ze meer de bosranden op, of eventueel de overgangen naar bebouwing, of blijven ze stoer volharden op de heide of waar ze zich ook eerder in de winter ophielden?

De tweede telling van Klapeksters dit weekend kan op deze vraag een antwoord geven. De telling vormt de afsluiting van het ‘Jaar van de klauwieren’. Daarna worden de gegevens uitgewerkt en gepubliceerd.

Buiten de genoemde teldata zijn waarnemingen van Klapeksters ook nog zeer welkom. We zien graag de waarnemingen inclusief datum/periode, plaatsaanduiding met kilometerhok (of nauwkeuriger), aantal en biotoop tegemoet.

Hans Olk, Doevenkamp 32, 9401 MD Assen, e-mail j.c.olk@home.nl
Harold Steendam, Ronkelskamp 21, 9468 EM Annen, e-mail harold_steendam@hotmail.com

Geef een reactie