Tellers gezocht voor akkervogels op winterveldjes

In Drenthe hebben de boerenlandvogels het zwaar. Om de voedselsituatie voor de akkervogels gedurende de winter te verbeteren worden op diverse plekken in de provincie zgn. winterveldjes ingezaaid.

En ondertussen is duidelijk dat deze veldjes in een behoefte voorzien. Onder meer Groenlingen, Geelgorzen, Vinken, Fazanten, Veldleeuweriken, Torenvalken en Holenduiven foerageren er veelvuldig.

Om de effecten en ontwikkelingen te volgen willen we de soorten en de aantallen monitoren. Hiervoor zoeken we een aantal tellers die deze winterveldjes een aantal keren per (winter)seizoen willen bezoeken. Het gaat om gebieden bij Norg, Buinen, Garminge, Odoornerveen en Valthermond.

Meer informatie is te vinden in het themanummer Akkervogels Limosa 86.3 uit 2013.

Interesse? Neem contact per email op met Hans Olk voor meer informatie en aanmelding. Hij kan ook meer informatie geven over de ligging van de gebiedjes, de telmethode, gegevens invoeren, enz.

Geef een reactie