Drentse Vogels 26

Inhoud: Dijkstra B. & Dillerop R. Urbane en agrarische Scholeksters Haematopus ostralegus in en rond Assen in 2009-2012; Van Manen W. Urbanisatie van Ekster Pica pica en Zwarte Kraai Corvus corone, gedreven door vervolging, voedsel of predatie? Bijlsma R.G. Foerageergedrag en voedsel van Drentse Ooievaars Ciconia ciconia; Dijkstra A. Knobbelzwaan Cygnus olor versus Lepelaar Platalea leucorodia, een onverwachts vervolg; Dijkstra A. Roepactiviteit van een Kwartelkoning Crex crex gedurende opkomend en weer verwaaiend onweer; Bijlsma R.G. & Popken R. Lokale variatie in dieet

Drentse Vogels 18

Inhoud: Leo M.J. van den Bergh: Overwinterende Taiga- en Toendrarietganzen in Drenthe in 1990-2000 Herman Feenstra: Het Fochteloërveen als broed- en verzamelplaats voor Kraanvogels in 2004 Willem van Manen: Tapuiten op het Aeckingerzand in 2004 Ate Dijkstra: Dag bloemen, dag vogels, dag vlinders: Predatie van dagvlinders door Koolmees Willem van Manen: Broedende Zwarte Kraaien op heidevelden in Noord-Brabant en Friesland in 2004 Rob G. Bijlsma: Tweede broedgeval van de Raaf in Drenthe Willem van Manen: Broedgevallen van Grote Kruisbek in