Nieuwsbrief september 2008

De nieuwsbrief van september 2008 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: – Cumcumbertime; – Geringde vogels in Drenthe; – Drentse Soort van het Jaar 2008: Zwarte Specht; – Januaritelling: tellers gezocht!; – SOVON-ledenraad; – Ganzen en zwanen in het seizoen 2007/2008; – Roeken, eksters en Zwarte Kraaien in en om Beilen; – Ruigpootuil broedt weer in Nederland; – Fenologie 2008; – Klapeksters 2007/2008. Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 november