WAD sponsort Wulp

De Wulp is ongetwijfeld een van de meest typerende vogelsoorten in de provincie Drenthe. Met een voorkeur voor zandgronden en de aanwezigheid van heide en hoogveen voldeed een groot deel van de provincie aan de voorwaarden die de Wulp stelt aan een broedbiotoop. Geen wonder dat deze broedvogel in Drenthe ooit overal en soms in opvallende dichtheden te zien was. Ook voor de hand ligt dan dat de Werkgroep Avifauna Drenthe (WAD) deze vogel koos als symbool voor de Drentse

Dick Schoppers ontvangt Drentse Vogelpries

Op 13 november j.l. organiseerde de Werkgroep Avifauna Drenthe (WAD) de traditionele WAD-avond. Behalve verschillende lezingen en presentaties over de Drentse vogelwereld werd op deze avond ook de Drentse Vogelpries uitgereikt. Dit jaar ging deze prijs naar Dick Schoppers uit Zuidlaren voor zijn grote betrokkenheid en inzet voor allerlei vogelactiviteiten. De prijs bestaat uit een litho van de Wulp (symbool van de werkgroep).