Drentse vogelboeken te koop

Dit boek beschrijft de samenstelling van de Drentse broedvogels en maakt duidelijk hoe deze samenhangt met het landschap. Naast een aantal hoofdstukken over verschillende thema’s bevat het boek ook een overzicht van alle broedvogels in Drenthe, waarbij de bespreking van elke soort wordt ondersteunt door heldere verspreidingskaarten in kleur, tabellen en overzichten. Dit boek is het resultaat van grootschalig onderzoek in de provincie Drenthe en is uitgegeven in 1996. Het telt 488 bladzijden met 88 verspreidingskaarten en 49 foto’s, 251 grafieken

Drentse vogelboeken nog verkrijgbaar

Dit boek beschrijft de samenstelling van de Drentse broedvogels en maakt duidelijk hoe deze samenhangt met het landschap. Naast een aantal hoofdstukken over verschillende thema’s bevat het boek ook een overzicht van alle broedvogels in Drenthe, waarbij de bespreking van elke soort wordt ondersteunt door heldere verspreidingskaarten in kleur, tabellen en overzichten. Dit boek is het resultaat van grootschalig onderzoek in de provincie Drenthe en is uitgegeven in 1996. Het telt 488 bladzijden met 88 verspreidingskaarten en 49 foto’s, 251 grafieken

Blauwe Kiekendief opnieuw nr. 1

De favoriete roofvogel uit de poll van de afgelopen wintermaanden is opnieuw de Blauwe Kiekendief. Ook in 2007 veroverde deze vogel de eerste plaats. In de top 5 was het verder stuivertje wisselen. waarbij de Boomvalk van plaats 4 naar plaats 2 is opgeschoven. Sterkste stijger is dee Bruine Kiekendief. Stond deze vogel in 2007 nog op 12e plek, in 2012 is dat plaats 5 geworden. Opvallend is dat de ‘gewone’ roofvogels als Buizerd, Torenvalk en Havik laag scoren. Totaaloverzicht:

Januaritelling 2011

De januaritelling gaat weer van start. In de hele provincie worden systematisch alle aanwezige vogels geteld. Dit jaar al weer voor de 6e keer in de nieuwe stijl. Deze telling bestaat uit 20 vastgelegde punten in een bepaald gebied. Gedurende 5 minuten worden alle vogels genoteerd die gezien / gehoord worden. Aan elk punt is ook een proefvlak gekoppeld. Dit gebied wordt nog eens extra uitgekamd op aanwezige vogels. Op deze manier krijgen we steeds meer gegevens die ons zicht

Koperwieken

Ze zijn er weer: koperwieken. De herfst is nu echt in aantocht, want groepen koperwieken bevolken alweer ons land. Zo’n 200 koperwieken op Texel, een kleine 500 bij Rotterdam en nog eens 200 in het Noord-Hollands Duinreservaat. Het is duidelijk, de koperwieken zoeken Nederland weer op. Dat doen ze elk jaar weer vanaf eind september, pas in mei vertrekken ze weer naar het hoge noorden. In Drenthe is de eerste waarneming van deze herfst gedaan op 25 september (Balloërveld). Ging

Weinig vogels…..

Meerdere vogelaars viel het op: In de afgelopen (winter)weken waren er overal weinig vogels. In het veld – waar sneeuw en ijs de heersers waren – kun je je daarbij iets voorstellen. Vogels trekken weg om op betere plekken voedsel te zoeken, maar in dorp en stad zou je toch een ander beeld verwachten. Daar zouden meer vogels te zien moeten zijn. En toch bleek dat niet het geval te zijn. Er waren beduidend minder. Van Hero Moorlag kregen we