Huismus favoriete wintervogel

De favoriete wintervogel uit de poll van de afgelopen wintermaanden is de Huismus. De Koolmees, winnaar in 2007, zakte naar de tweede plaats. In de top 5 was het trouwens helemaal stuivertje wisselen, behalve de Merel. Deze tuinvogel staat nu opnieuw op de derde plaats. Opvallend is de stijging binnen de top 10 van het Roodborstje en de Spreeuw. In 2007 nog stijf onderaan, maar nu samen op de 6e plaats. Totaaloverzicht (tussen haakjes plaats in 2007): 1. Huismus (2)

Koperwieken

Ze zijn er weer: koperwieken. De herfst is nu echt in aantocht, want groepen koperwieken bevolken alweer ons land. Zo’n 200 koperwieken op Texel, een kleine 500 bij Rotterdam en nog eens 200 in het Noord-Hollands Duinreservaat. Het is duidelijk, de koperwieken zoeken Nederland weer op. Dat doen ze elk jaar weer vanaf eind september, pas in mei vertrekken ze weer naar het hoge noorden. In Drenthe is de eerste waarneming van deze herfst gedaan op 25 september (Balloërveld). Ging

Ransuil: Drentse Vogel 2010

Na de Boomklever, de Watersnip, de vogels van de Jeneverbes en de Zwarte Specht in de afgelopen jaren nu dus een vogel uit de uilenfamilie, de Ransuil. Onderzoek Doel is de roestplaatsen van Ransuilen in de provincie Drenthe in kaart te brengen. We willen bij dit onderzoek antwoord zoeken op de volgende vragen: Waar bevinden deze roestplaatsen zich? Wanneer worden ze bezet? Om wat voor aantallen gaat het? Hoe is het aantalverloop tijdens het winterseizoen? Informatie Na het broedseizoen worden

Weinig vogels…..

Meerdere vogelaars viel het op: In de afgelopen (winter)weken waren er overal weinig vogels. In het veld – waar sneeuw en ijs de heersers waren – kun je je daarbij iets voorstellen. Vogels trekken weg om op betere plekken voedsel te zoeken, maar in dorp en stad zou je toch een ander beeld verwachten. Daar zouden meer vogels te zien moeten zijn. En toch bleek dat niet het geval te zijn. Er waren beduidend minder. Van Hero Moorlag kregen we