Nieuwe broedvogel: goed begin, triest eind

Het zal je maar gebeuren; inventariseer je al jaren hetzelfde gebied bij jou in de buurt op broedvogels, ontdek je een nieuwe broedvogel voor Nederland. Dit overkwam nota bene de broedvogelcoördinator van SOVON, Arend van Dijk. Tijdens een inventarisatieronde in april zag hij een baltsend paar wilde zwanen, maar hij schreef dat toe aan de voorjaarskriebels van deze normaal in Noord-Europa broedende vogel. Toen hij echter in mei weer op dezelfde plek kwam zag hij een wilde zwaan op een