Midwintertelling 2012

In het weekend van 14/15 januari 2012 staat de jaarlijkse midwintertelling weer op het programma. Rene Oosterhuis heeft de tellingen in Drenthe een flink aantal jaren gecoördineerd. Hij heeft aangegeven hiermee te moeten stoppen, vanwege zijn andere uit-de-hand-gelopen hobby: het Huismussenproject. Ik doe mijn best om de komende jaren de coördinatie van de Drentse tellingen op eenzelfde wijze voort te zetten. De telformulieren gaan binnenkort op de bus. Voor verschillende gebieden zoeken we nog een teller. Een overzicht hiervan staat

Nieuwsbrief maart 2010

De nieuwbrief van maart 2010 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: – Scharrelaar – Democratie; – Witte Reigers in Drenthe; – Januaritelling 2010; – Grote groep Nijlganzen; – 2010 Jaar van de Bruine Kiekendief; – MUS begint het vierde jaar; – Midwinter (watervogel)telling 2010: eerste resultaten; – Beleef de lente; – Automatisch territoria clusteren (BMP); – Donatie; – Even voorstellen: nieuwe SOVON-coördinator; – Gevraagd broedvogeltellers BMP; – Reacties oproep WAD-bestuur. Kopij voor het

Nieuwsbrief december 2009

De nieuwsbrief van december 2009 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: – Scharrelaar – Big Brother; – Gekuifde vogels in de winter; – Drentse Vogel van het Jaar 2010 de Ransuil; – Hoeveel IJsvogels broeden er in Drenthe?; – Landelijke Klapekstertelling 2009/2010; – Midwinter (water)vogeltelling; – BMP-E De Drentse variant; – 2010: Het jaar van de Bruine Kiekendief; – Online stippenkaarten maken van BMP- en LSB-gebieden; – Kopij Drentse Vogels 25; – Fenologie

Midwinter (water)vogeltelling 2010

In het weekend van 16 en 17 januari 2010 is de jaarlijkse midwintertelling van de watervogels. Er zijn verspreid over de provincie nog een aantal gebieden waar geen tellers voor zijn. Mocht u interesse hebben om een vacant gebied te tellen dan kunt u contact met mij opnemen. Voor meer informatie zie ook het nieuwsitem van 29 november 2009. Reacties en vragen bij voorkeur per e-mail maar telefonisch kan natuurlijk ook. René Oosterhuis Coördinator Midwinterwatervogeltelling Nijenoertweg 131 9351 HR Leek

Midwinter (watervogel)telling 2010

In het weekend van 16 en 17 januari 2010 is het weer tijd voor de jaarlijkse midwintertelling van de watervogels. In dat weekend zullen in heel Nederland weer veel mensen gewapend met verrekijker en/of telescoop de watervogels tellen. Ook in Drenthe worden jaarlijks verspreid over de provincie zo´n 250 steekproefgebieden geteld. Het gaat om grotere meren zoals het Leekstermeer maar ook om zandgaten, vennetjes en wijken. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen op de verschillende gebieden veel en soms ook erg

Januaritelling 2009

In de maand januari worden er twee tellingen georganiseerd. Voor beide tellingen zoeken we nog mensen die mee willen doen. Watervogeltelling Deze telling is op 17 januari a.s. Voor een aantal gebieden worden nog tellers gezocht. Zie het nieuwsitem van 19 november 2008 voor een overzicht. Meer weten? Meedoen? Neem contact op met René Oosterhuis (reneoosterhuis@hetnet.nl). Januaritelling Er zijn nog een aantal atlasblokken vrij waar nog tellers voor gezocht worden. In een aantal gevallen gaat het om blokken waar ook

Midwinter (watervogel)telling

In het weekend van 17 en 18 januari 2009 is het weer tijd voor de jaarlijkse midwintertelling van de watervogels. In Drenthe worden zo’n 250 proefvlakken geteld. De vaste tellers ontvangen eind december hun formulieren en kaarten per post. Er zijn verspreid over de provincie nog een aantal gebieden waar geen tellers voor zijn. Mocht u interesse hebben om een vacant gebied te tellen dan kunt u contact met mij opnemen. Reacties en vragen bij voorkeur per e-mail maar telefonisch

Nieuwsbrief maart 2007

De eerste nieuwsbrief van 2007 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. Een greep uit de inhoud: – Een overzicht van activiteiten i.v.m. 30-jaar WAD – Midwinter Watervogeltelling 2007: eerste impressie – SOVON-Nieuws: Jaar van de Nachtzwaluw – Drentse Vogel van het Jaar 2005: Boomklever topper!! – Drentse Vogel van het Jaar 2007: Vogels in de Jeneverbes – Hulp gezocht bij inventariseren Bonte Vliegenvangers Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 mei 2007 bij de redactie binnen