Vogelatlas Niedersachsen

Bij onze oosterburen is kortgeleden de vogelatlas van Niedersachsen verschenen. Een interessante uitgave voor Drentse vogelaars, omdat dit gebied aansluit bij de grenzen van onze provincie. Dit boekwerk in A4-formaat bestaat grotendeels uit afzonderlijke soortbeschrijvingen (dubbele pagina met tekst, (veranderings)kaarten en trendgrafieken). In de inleiding komen de landschappen aan bod en de verspreiding van soortgroepen over de deelstaat. Voor de Drentse vogelaar een interessant boek om de situatie aan beide kanten van de grens te kunnen vergelijken. Bij veel vogelsoorten

Nieuwsflits Vogelatlas

Het tweede winterseizoen zit er bijna op. Vergeleken met vorig jaar is het een aangename inventarisatieperiode. Niet alleen wat de weersomstandigheden betreft, maar ook als het gaat om waarnemingen. Soorten als Kievit, Goudplevier, Wulp, Watersnip, Houtsnip, Groene Specht, Kleine Bonte Specht, Veldleeuwerik, Heggenmus, Zanglijster, Grote Lijster, Waterpieper, Graspieper, Glanskop, Appelvink en Rietgors waren vorige winter soms lastig op papier te krijgen. Ook meedoen? Er zijn nog een aantal atlasblokken vacant in Drenthe. Voor een overzicht van vacante gebieden of aanmelden?

Doe mee aan de Vogelatlas!

Sovon Vogelonderzoek Nederland en de Werkgroep Avifauna Drenthe (WAD) organiseren een informatieavond over de Vogelatlas op: 5 november 2013 Cafe Restaurant Moorman Oosterlangen 2 te Erm Aanvang: 20.00 uur. Op deze avond wordt de werkwijze toegelicht en krijgt u informatie over de praktische aanpak van het veldwerk en de uitwerkingen van uw telresultaten via internet. Maar natuurlijk komen ook de resultaten na het eerste veldjaar aan bod. De avond wordt afgesloten met een interessante lezing. Kom naar de avond voor

Nieuwsbrief oktober 2013

De nieuwbrief van oktober 2013 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: Doe mee aan de Vogelatlas!; Midwintertelling 2013; Grote Zilverreiger verrassende verschijning in moerassen; Fenologie 2013; Van de bestuurstafel; Verrassende vondst van Draaihals bij Ezumakeeg; Ganzen- en Zwanentelling winter 2012/2013; Sfeerimpressie midwintertelling 2013; Donatie overmaken. Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 november 2013 bij de redactie binnen te zijn.    

Start Vogelatlas

Nog een paar dagen en dan is het 1 december. Heel wat vogelaars kijken er al naar uit om vanaf die dag te mogen starten met inventariseren voor de nieuwe vogelatlas. Begin november was er voor de deelnemers in Drenthe een informatiebijeenkomst die door zo’n 30 mensen is bezocht. Daarmee hebben we in de voorlichting ook zoveel mogelijk de deelnemers willen helpen om het telwerk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Voor wie daar niet aanwezig was of alsnog aan

Nieuwsbrief november 2012

De nieuwbrief van november 2012 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: Van de bestuurstafel: werkplan 2012; Drentse Vogel van het Jaar 2013: Boomleeuwerik; Vogelatlas onderzoek ook in de provincie Drenthe in de startblokken; Ganzen- en Zwanentelling seizoen 2012/2013; Klauwieren in Drenthe; Klapeksters in de winter van 2011/2012; Januaritelling 2013; Fenologie 2012. Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 maart 2013 bij de redactie binnen te zijn.    

Informatiebijeenkomst Vogelatlas

Namens SOVON Vogelonderzoek Nederland en de Werkgroep Avifauna Drenthe (WAD) nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over de nieuwe Vogelatlas. Datum: donderdag 15 november 2012; Locatie: ICO Gebouw Assen, Zuidhaege 2 (Vlakbij station); Aanvang: 20.00 uur. De coördinatoren voor de provincie Drenthe, Bert Dijkstra, Arend van Dijk en Henk-Jan Ottens, zullen een toelichting geven op de achtergronden en de methodiek van deze nieuwe Vogelatlas. Ook komt de organisatie van het telwerk in Drenthe aan de orde in het kader van

Doe mee met het nieuwe atlasproject

De vorige vogelatlas dateert al weer van 15 jaar geleden. Vandaar dat SOVON het initiatief heeft genomen om een nieuw atlasproject te starten. Vanaf het najaar 2012 worden de vogels in Nederland weer in kaart gebracht. Dit project loopt door tot 2015 en brengt de vogelbevolking het hele jaar door in beeld. U kunt ook meedoen door een atlasblok te adopteren en daar de zomer- en wintertellingen uit te voeren. Ga daarvoor naar www.vogelatlas.nl en claim een van de open