Fenologie 2013

Een nieuw voorjaar staat voor de deur. Beetje bij beetje maken de wintergasten plaats voor onze broedvogels. Het noteren van de eerste waarneming is voor vele vogelaars al een vaste bezigheid en elke keer weer een bijzondere ervaring. Ook dit jaar is het weer mogelijk om alle eerste waarnemingen vast te leggen. In het menu ‘download’ is het formulier te vinden waarop de gegevens ingevuld kunnen worden. Dit formulier kan t.z.t. via de mail aan harold_steendam@hotmail.com toegestuurd worden.

LET OP GEKLEURRINGDE TAPUITEN!

De Tapuitenpopulatie in Nederland is de afgelopen bijna 40 jaar dramatisch afgenomen: van zo’n 1000 naar 200 paar! Een belangrijke oorzaak is waarschijnlijk de vergrassing van de broedhabitat. Hier doen de Stichting Bargerveen/Radboud Universiteit Nijmegen en SOVON nu onderzoek naar. In 2007 is als onderdeel van dit onderzoek gestart met een Tapuiten-kleurringprogramma. Naast het duinengebied in Noord-Holland is dit ook gebeurd in de laatste grote binnenlandse populatie, het Aekingerzand, op de grens van Drenthe en Friesland. Onze vraag is of

Resultaten onderzoek Tapuit in 2005

In 2005 riep SOVON de Tapuit uit als soort van het jaar. Belangrijkste reden daarvoor was de sterke landelijke afname van deze soort. In het kader van het jaar van de Tapuit is niet alleen de actuele verspreiding in beeld gebracht maar is ook gekeken naar habitatgebruik en broedsucces. De resultaten van dit onderzoek zijn samengebracht in het rapport: Jaar van de Tapuit 2005. Enkele belangrijke conclusies: – afname gaat door (totaal landelijk 223 territoria, waarvan 43 in Drenthe) – oorzaken