Steenuil deed het in 2015 goed

De Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe heeft in 2015 met behulp van vele vrijwilligers opnieuw een groot aantal paartjes Steenuilen gevolgd. Hoewel nog niet alle gegevens binnen zijn, is nu al vast te stellen dat ook 2015 een topjaar is geweest. Was 2014 al bijzonder succesvol met 96 vastgestelde en gecontroleerde nesten, dit jaar staat de teller al op 96. Het werkelijke aantal territoria in Drenthe ligt nog een stuk hoger. Het gaat hier immers om het aantal vastgestelde nesten. Her en

Steenuilen Tynaarlo ‘onder dak’

De Steenuilenwerkgroep Drenthe is erg blij met de onverwachte donatie van de gemeente Tynaarlo van € 4.500,-. Daarmee kan de Steenuil in deze gemeente geholpen worden aan een passende leefomgeving. Kleinschalig cultuurlandschap als houtwallen, romelschuurtjes en boomstronken zijn voor deze soort van levensbelang. En juist die zijn de laatste jaren verdwenen. Ondertussen groeit het aantal Steenuilen in deze gemeente dankzij inspanningen van de werkgroep. Volgens de werkgroep komt deze donatie goed van pas om de Steenuil een duw in de

Nieuwsbrief Erfvogels

Het gaat helaas niet goed met de vogels in het landelijk gebied. Dat geldt ook voor veel erfvogels, soorten zoals boerenzwaluw, steenuil, kerkuil en torenvalk. Door kleine aanpassingen in inrichting en beheer kan veel voor deze aantrekkelijke vogels worden gedaan. Vogelbescherming laat zien hoe: samen met vier landelijke soortbeschermingsorganisaties en Landschapsbeheer Nederland wordt daarom de nieuwsbrief ‘Erfvogels in beeld’ uitgebracht. Hij is gemaakt voor de bewoners van het landelijk gebied. Vrijwilligers van de soortbeschermingswerkgroepen en de medewerkers van Landschapsbeheer gaan

Kansen voor Steenuil en Boerenzwaluw

Variatie op en om het erf biedt ruimte voor erfvogels! Landschapsbeheer Drenthe is van start gegaan met het Project Steenuil en Boerenzwaluw. In Zuidwest Drenthe worden 25 erven “gescand” op hun geschiktheid voor twee typische erfvogels, namelijk de steenuil en de boerenzwaluw. Aan de hand daarvan worden maatregelen genomen om het leefgebied voor deze soorten te verbeteren. Het uitgangspunt hierbij is kleinschalig landschap met haar karakteristieke diversiteit zoveel mogelijk terug te brengen. Door het intensievere landgebruik en een toename in functionaliteit,