Slaapplaatstelling Steltlopers

In het weekend van 10 april (met uitwijkmogelijkheid naar week ervoor of erna) wordt er een slaapplaats-telling georganiseerd vanuit SOVON. De aandacht richt zich daarbij m.n. op soorten als Grutto, Kemphaan en Scholekster. Er volgt voor de Grutto nog een telling op 5 juni. De tellingen zijn ’s avonds en nemen weinig tijd in beslag. Meer informatie is te vinden in het document Slaapplaatstelling in het menu ‘Downloads’. Wilt u meedoen met deze telling, dan kunt u zich aanmelden bij

Ransuil: Drentse Vogel 2010

Na de Boomklever, de Watersnip, de vogels van de Jeneverbes en de Zwarte Specht in de afgelopen jaren nu dus een vogel uit de uilenfamilie, de Ransuil. Onderzoek Doel is de roestplaatsen van Ransuilen in de provincie Drenthe in kaart te brengen. We willen bij dit onderzoek antwoord zoeken op de volgende vragen: Waar bevinden deze roestplaatsen zich? Wanneer worden ze bezet? Om wat voor aantallen gaat het? Hoe is het aantalverloop tijdens het winterseizoen? Informatie Na het broedseizoen worden

Meetnet Slaapplaatsen

Onlangs is het Meetnet Slaapplaatsen van start gegaan. Deelname aan dit project is vanaf nu mogelijk. Opgave kan via de website van Sovon of door een e-mail te sturen aan Jan Schoppers, SOVON-slaapplaatscoördinator Drenthe. Slaapplaatsen in Natura 2000-gebieden in Drenthe Bargerveen Dwingelderveld Fochteloerveen Leekstermeer Zuidlaardermeer Opzet Het gaat om gebieden waarbij de functie ‘’slaapplaats’’ een rol heeft gespeeld bij de aanwijzing als Natura 2000-gebied. De exacte ligging en aantallen van deze slaapplaatsen zijn in veel gevallen niet goed bekend. De volgende