Kwartelkoning laat dit jaar

De eerste Kwartelkoningen hebben zich ondertussen gemeld, maar het seizoen komt aarzelend op gang. Slechts enkele waarnemingen tot half mei en dat is weinig vergeleken met de afgelopen jaren. Doorgaans is er in de tweede helft van mei een duidelijke toename. Een actueel overzicht is te vinden op de waarnemingenkaart. Dit jaar worden de simultaantellingen gehouden op 2 en 3 juni en 23 en 24 juni (vrijdag-zaterdag). Alle waarnemingen kunnen ingevoerd worden door hier te klikken. Graag ook de 0-waarnemingen doorgeven!

Kwartelkoningen weten Drenthe goed te vinden

Drenthe behoort samen met Groningen momenteel tot de beste provincies voor Kwartelkoningen en was in 2015 goed voor 15% van de landelijke populatie. Vooral beekdal-hooilanden en nieuwe natuurgebieden zijn in trek bij de soort. In de afgelopen jaren waren een aantal gebieden in Drenthe goed bezet door roepende Kwartelkoningen. In 2015 werden 24 territoria vastgesteld, vrijwel evenveel als in het jaar er voor (23). In het bekende artikel van Braaksma uit 1962 (Limosa 35: 230-259) wordt de provincie niet eens

Kwartelkoning – simultaantelling 2

De eerste kwartelkoningen zijn binnen. De aankomst van de eersten is vroeger dan in de voorgaande jaren. Spannend is het wat voor een jaar het wordt. We beginnen aan het 16e seizoen van tellen en beschermen van de kwartelkoning. De simultaantellingen zijn dit jaar op 27/28 mei en 17/18 juni. Ik hoop dat je dan jouw telgebied(en) weer kunt tellen. Daarnaast zijn extra waarnemingen ook bijzonder welkom en de kans op bescherming van de roepplek wordt daarmee vaak ook groter.

Kwartelkoning – simultaantelling 1

De eerste kwartelkoningen zijn binnen. De aankomst van de eersten is vroeger dan in de voorgaande jaren. Spannend is het wat voor een jaar het wordt. We beginnen aan het 16e seizoen van tellen en beschermen van de kwartelkoning. De simultaantellingen zijn dit jaar op 27/28 mei en 17/18 juni. Ik hoop dat je dan jouw telgebied(en) weer kunt tellen. Daarnaast zijn extra waarnemingen ook bijzonder welkom en de kans op bescherming van de roepplek wordt daarmee vaak ook groter.

Kwartelkoning: 2e simultaantelling

De eerste resultaten van de simultaantelling druppelen binnen. Recent zijn er weer nieuwe vogels doorgegeven en ook is nu een (deel) van het Oldambt in Groningen bezocht. Daar werden maar liefst 24 Kwartelkoningen geteld in het Oost-Groningse akkergebied. Ook in de Drentse beekdalen zijn in de afgelopen dagen nieuwe vogels gemeld. In het rivierengebied is het mager gesteld met waargenomen crexen. Het is tot nu toe droog en er is ook al veel gemaaid. Echter tot nu toe is het

Nog maar weinig Kwartelkoningen

Tot nu toe zijn er nog maar weinig Kwartelkoningen in Drenthe gehoord. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. Meestal in de grote instroom van kwako’s rond het TT-weekend. Of dat dit jaar ook weer zo is….. Het komende weekend is de 2e simultaantelling. Graag alle waarnemingen doorgeven via waarneming.nl of kwartelkoning.nl. Voor de tellers met vaste telgebieden het verzoek om ook de 0-metingen te melden. Op de volgende plekken zijn roepende Kwartelkoningen gehoord: Bonnerveen: 1 Eelderdiep: 1 Eldersloo: 1 Gasterenschediep:

Simultaantellingen Kwartelkoning

Eerste Kwartelkoning weer terug In de afgelopen weken zijn de eerste Kwartelkoningen weer in ons land aangekomen. De eerste melding werd in onze provincie gedaan. Op 7 mei werd bij Taarlo het bekende roepen gehoord. In de dagen daarna werd de Crex crex vooral in het midden van ons land waargenomen (noordelijke IJssel, langs het Zwarte Water en de Vecht). In Drenthe blijft de teller op dit moment steken op 4 waarnemingen: Taarlo, Norg, Onlanden en Zuidlaren. Ondanks het kou blijkt

Simultaantellingen Kwartelkoningen

In de afgelopen weken zijn er op verschillende plekken Kwartelkoningen gehoord. De eerste (zekere) waarnemingen waren op 19 mei (Uilenbroek en Noordeneld). De gemiddelde aankomstdatum over de afgelopen jaren is 3 mei. In de afgelopen jaren werd de eerste Kwartelkoning tussen 28 april en 9 mei gespot. Daarmee wijkt 2012 behoorlik af met deze late eerste waarneming. Ook dit jaar willen we weer samen met Staatsbosbeheer en SOVON de Kwartelkoning zo goed mogelijk beschermen. Daarvoor hebben we ook jullie als

« Oudere ingaven