Nacht van Ral en Roerdomp

In 2015 heeft Sovon geen speciale soort als jaarsoort gekozen. En daarom kan er dit jaar een lang gekoesterde wens in vervulling gaan: Aandacht voor Porseleinhoen en Roerdomp in N2000-gebieden. En omdat dit gemakkelijk te herkennen soorten zijn, is dit voor een brede groep van vogelaars een leuke uitdaging. Twee tellingen In 2015 wordt er tijdens twee periodes geteld tijdens de actie Nacht van de Rallen: 17 april – 26 april (voorkeurtelling 1e weekend) – zon onder om 20:40 u 29