Drentse Vogels 29

Inhoud: Van Dijk A.J. Uitbreiding broedpopulatie Ooievaar Ciconia ciconia in ZW-Drenthe en NW-Overijssel; Pot A. & van Manen W. Broedgevallen van de Raaf Corvus corax in Noord-Nederland; Dijkstra B. & Dillerop R. Onderzoek naar nestpredatie van weidevogels met behulp van camera; Dijkstra B. Zwemmende groep Scholeksters Haematopus ostralegus in zandwingat Ubbena; Van Manen W. Minder Houtduiven Columba palumbus in Assen?; Van Dijk A.J. & Kleine J. Broedvogels van de Geeserstroom tien jaar na de herinrichting; Dakbroedende Kleine Plevieren Charadrius dubius

Ooievaar-wintertelling

Al 15 jaar telt STORK in Nederland overwinterende ooievaars. Dat doen we graag met u en vele ooievaar- en vogelliefhebbers in het weekend van 16 en 17 januari 2016. Tel mee of lees ringnummers af en geef aantallen door via waarneming.nl. Ziet u een ooievaar op 16 of 17 januari? Geef dan aantal, plaats, datum en eventuele ringgegevens door via: www.waarneming.nl www.ooievaars.eu of stuur een e-mail met telgegevens naar wintertelling2016@ooievaars.eu of geef uw waarneming telefonisch door via 06 – 57

Drentse Vogels 27

Inhoud: Dijk A.J. van Aantalsontwikkeling van broedvogels Boschoord in 1967-2013; Dijk A.J. van Tweede paar Wilde Zwanen in ZW-Drenthe in 2013; Dijkstra B. Invloed van koude-inval op trekkende Kieviten in Drenthe in maart 2013; Bijlsma R.G. Ooievaars en langpootmuggen; Dijkstra B. Huiszwaluw bouwt nest met behulp van paardenpis; Dillerop R & Dijkstra B. Oeverzwaluwen in het defensieterrein De Haar in 2000-13; Dijkstra, A. Nectar drinkende Zwartkoppen; Bijlsma R.G. Aankomst van Fluiters; Bijlsma R.G. Voedsel en foerageergedrag van Nederlandse Fluiters; Bijlsma

Drentse Vogels 26

Inhoud: Dijkstra B. & Dillerop R. Urbane en agrarische Scholeksters Haematopus ostralegus in en rond Assen in 2009-2012; Van Manen W. Urbanisatie van Ekster Pica pica en Zwarte Kraai Corvus corone, gedreven door vervolging, voedsel of predatie? Bijlsma R.G. Foerageergedrag en voedsel van Drentse Ooievaars Ciconia ciconia; Dijkstra A. Knobbelzwaan Cygnus olor versus Lepelaar Platalea leucorodia, een onverwachts vervolg; Dijkstra A. Roepactiviteit van een Kwartelkoning Crex crex gedurende opkomend en weer verwaaiend onweer; Bijlsma R.G. & Popken R. Lokale variatie in dieet