Drentse Vogels 28

Inhoud: Manen W. van, Alblas W., Boonstra S., Dijkstra B. & de Vries Y. Van vorkjesschudder tot alligator: 50 jaar broedvogels in het beekdal van de Drentse Aa; Bijlsma R.G. Toename van Zwarte Ooievaar in West- en Midden-Europa sijpelt door naar Nederland; Dijk A.J. van. Influx van Porseleinhoenen in het Drents-Friese Wold in mei-juni 2014 Dijkstra, A. Urbane Scholeksters in Assen: een verkenning van hun leefwijze; Dijkstra B. & Dillerop R. Additioneel voedsel van urbane Scholeksters; Folkerts H. Dakbroedende Kleine Mantelmeeuwen

Drentse Vogels 21

Inhoud: Jeneverbessen als nestplaats voor vogels Veranderingen in de broedvogelbevolking van Exloo in 1976-2007 Wilde Zwaan voor het derde jaar broedend in ZW-Drenthe Kuikensterfte bij Grote Canadese Gans in het Fochteloërveen Zwanenzang van weidevogels in stroomdal van de Drentsche Aa: een reconstructie Havik bekoopt mogelijke ontmoeting met marters met de dood Resultaten van het jaar van de Watersnip in 2006 Knobbelzwaan versus Lepelaar Grit in magen van houtduiven Spreeuwen en Boerenzwaluw en koeien in de wei Jaar van de Nachtzwaluw