Nieuwsbrief juni 2008

De nieuwsbrief van juni 2008 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: – Voorjaar; – Drentse Vogels 21; – Drentse Soort van het jaar: Vogels in de Jeneverbes; – Drentse Soort van het Jaar 2008: Zwarte Specht; – Jaar van de Nachtzwaluw 2007; – Foeragerende huismussen; – Van de districtcoördinator: kolonievogels 2007. Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 augustus 2008 bij de redactie binnen te zijn. Voor verzending kunt u gebruik

Nachtzwaluwtelling 2007

In 2007 heeft SOVON een landelijk onderzoek georganiseerd naar het voorkomen van de Nachtzwaluw in Nederland. Ook Drentse tellers hebben daar aam meegedaan. Het rapport van deze telling is ondertussen gereed en hier te downloaden. Nachtzwaluw (tekening: Bert Dijkstra) Voor de provincie Drenthe wordt het aantal territoria van de Nachtzwaluw geschat op 126-130. Deze komen vooral voor in de boswachterijen in het centrale deel, zoals 27 territoria in en nabij boswachterij Appelscha, 11 op en nabij het Dwingelderveld, 13 op

Het jaar van …..de Nachtzwaluw

Het jaar 2007 is door SOVON uitgeroepen tot het Jaar van de Nachtzwaluw. Daarvoor worden ook alle geschikte gebieden in Drenthe onderzocht. Daarvoor hebben we enige tijd geleden medewerking gevraagd. We kunnen nu berichten dat alle gebieden toegedeeld zijn. Fantastisch! Binnenkort ontvangen alle tellers de benodigde papieren.Wie meer wil weten over dit project kan terecht op de site van SOVON.

Het jaar van …..de Nachtzwaluw

Het jaar 2007 is door SOVON uitgeroepen tot het Jaar van de Nachtzwaluw. De Nachtzwaluw is een soort die sinds eind jaren negentig aan het toenemen is. Eerst vooral in Brabant en op de Veluwe maar recent ook in Drenthe. Landelijk broeden er ca 1200-1400 paren. Nachtzwaluw (tekening: Bert Dijkstra) Het jaar van de Nachtzwaluw is een uitgelezen kans om een aantal potentiële broedgebieden in Drenthe eens goed onder de loep te nemen. Samen met Noord-Brabant, de Veluwe en Salland

Nieuwsbrief maart 2007

De eerste nieuwsbrief van 2007 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. Een greep uit de inhoud: – Een overzicht van activiteiten i.v.m. 30-jaar WAD – Midwinter Watervogeltelling 2007: eerste impressie – SOVON-Nieuws: Jaar van de Nachtzwaluw – Drentse Vogel van het Jaar 2005: Boomklever topper!! – Drentse Vogel van het Jaar 2007: Vogels in de Jeneverbes – Hulp gezocht bij inventariseren Bonte Vliegenvangers Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 mei 2007 bij de redactie binnen