WAD Nieuwsbrief december 2017

De nieuwsbrief van december 2017 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: Middelste Bonte Specht Bijzondere waarnemingen periode 1 januari      t/m 16 november 2017 WAD viert 40-jarig jubileum en 30 x Drentse      Vogels Drentse Vogelpries 2017 voor redactie              Drentse Vogels Wintertellingen Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 1 maart 2018 bij de redactie binnen te zijn.  

Aankondiging: Tellers gezocht Middelste bonte specht

Middelste bonte specht Drentse vogel van het jaar 2017 Niet lang geleden was de middelste bonte specht een zeldzaamheid in Nederland. Begin jaren negentig namen de aantallen licht toe en vanaf 1995 broeden ze jaarlijks in Nederland. Eerst enkel in Zuid-Limburg. Vanaf 1999 werden de eerste in Twente gezien, waar vanaf 2004 werd  gebroed. Vanaf 2006 namen de aantallen fors toe en werden ze ook op andere locaties dan de bolwerken Zuid-Limburg en Twente gezien. Inmiddels is het aantal gestegen naar 600-700

Middelste Bonte Specht

Met de vaststelling van 1 territorium in Drenthe en 3 in Zuidoost-Groningen is de Middelste Bonte Specht ook het noorden aan het veroveren. Ook in Friesland werd deze soort gespot, maar de waarneming in Oranjewoud bleef beperkt tot de winterperiode. Overigens was 2011 met in totaal 350 vastgestelde territoria een topjaar voor de Middelste Bonte Specht. In de bekende bolwerken nam deze soort opnieuw sterk toe: Achterhoek (59 territoria), Twente (125) en Limburg (130). In Noord-Brabant (25) bleef de verspreiding

Nieuwsbrief december 2010

De nieuwsbrief van december 2010 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: – Scharrelaar; – Pleisterende Grote Piepers op Balloërveld; – Pestvogels; – Januaritelling 2010; – Drentse Vogel v/n Jaar 2010: Ransuil; – Middelste Bonte Specht; -LSB Kolonievogels, een eerste impressie. Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 februari 2011 bij de redactie binnen te zijn. Kopij kan verzonden worden aan info@avifaunadrenthe.nl.