Nieuwsbrief oktober 2011

De nieuwsbrief van september 2011 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: Drentse Vogel van het Jaar 2010: de Ransuil; Klapeksters in de winter van 2010/2011; Ganzen en zwanen in de winter van 2010/2011; Ledenraad Sovon.Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 november 2011 bij de redactie binnen te zijn. Kopij kan verzonden worden aan info@avifaunadrenthe.nl.