Kwartelkoning: dramatische aantallen in 2017

Dramatische lage aantallen Kwartelkoning Het aantal waargenomen Kwartelkoningen ligt in 2017 tot nu toe op een dieptepunt. Meer dan 80% van het aantal waarnemingen komt uit Groningen en Drenthe. Het rivierengebied – van oudsher toch echt een bolwerk van de Kwartelkoning – telt nog geen handvol met waarnemingen. Oorzaak? Het komt niet verder dan giswerk. Droge start van het voorjaar? Nattigheid in de periode daarna? Overheersende windrichting? Er is geen touw aan vast te knopen. Al met al levert dit

Kwartelkoning laat dit jaar

De eerste Kwartelkoningen hebben zich ondertussen gemeld, maar het seizoen komt aarzelend op gang. Slechts enkele waarnemingen tot half mei en dat is weinig vergeleken met de afgelopen jaren. Doorgaans is er in de tweede helft van mei een duidelijke toename. Een actueel overzicht is te vinden op de waarnemingenkaart. Dit jaar worden de simultaantellingen gehouden op 2 en 3 juni en 23 en 24 juni (vrijdag-zaterdag). Alle waarnemingen kunnen ingevoerd worden door hier te klikken. Graag ook de 0-waarnemingen doorgeven!

Kwartelkoningen weten Drenthe goed te vinden

Drenthe behoort samen met Groningen momenteel tot de beste provincies voor Kwartelkoningen en was in 2015 goed voor 15% van de landelijke populatie. Vooral beekdal-hooilanden en nieuwe natuurgebieden zijn in trek bij de soort. In de afgelopen jaren waren een aantal gebieden in Drenthe goed bezet door roepende Kwartelkoningen. In 2015 werden 24 territoria vastgesteld, vrijwel evenveel als in het jaar er voor (23). In het bekende artikel van Braaksma uit 1962 (Limosa 35: 230-259) wordt de provincie niet eens

Kwartelkoning – simultaantelling 2

De eerste kwartelkoningen zijn binnen. De aankomst van de eersten is vroeger dan in de voorgaande jaren. Spannend is het wat voor een jaar het wordt. We beginnen aan het 16e seizoen van tellen en beschermen van de kwartelkoning. De simultaantellingen zijn dit jaar op 27/28 mei en 17/18 juni. Ik hoop dat je dan jouw telgebied(en) weer kunt tellen. Daarnaast zijn extra waarnemingen ook bijzonder welkom en de kans op bescherming van de roepplek wordt daarmee vaak ook groter.

Kwartelkoning – simultaantelling 1

De eerste kwartelkoningen zijn binnen. De aankomst van de eersten is vroeger dan in de voorgaande jaren. Spannend is het wat voor een jaar het wordt. We beginnen aan het 16e seizoen van tellen en beschermen van de kwartelkoning. De simultaantellingen zijn dit jaar op 27/28 mei en 17/18 juni. Ik hoop dat je dan jouw telgebied(en) weer kunt tellen. Daarnaast zijn extra waarnemingen ook bijzonder welkom en de kans op bescherming van de roepplek wordt daarmee vaak ook groter.

Kwartelkoning onderweg

  De eerste kwartelkoningen van 2016 zijn ondertussen gesignaleerd in Utrecht, Gelderland en Overijssel. Het is een kwestie van tijd en dan zullen ook de eerste kwartelkoningen in Drenthe hun roep weer laten horen. Landelijk is de aankomst van de eerste vogels van deze soort vroeger dan in de voorgaande jaren. Spannend is ook weer wat voor een jaar het wordt. Zal het bolwerk in het Oldambt zich ook dit jaar weer laten gelden? Of is deze rol mogelijk voor

Kwartelkoning: nog steeds nieuwe vogels!

Maar liefst 80% van de populatie Kwartelkoningen zit in Drenthe en Groningen. Dat is het resultaat van de landelijke simultaantellingen. De tweede simultaantelling leverde tot dusverre 51 vogels op, vergelijkbaar met de eerste telling. Net als bij de eerste telling werden verreweg de meeste vogels gehoord in het Groningse Oldambt. Het landelijk totaal staat nu op 106 roepplekken. Daaronder diverse nieuwe vestigingen ook na de tweede telling. Dus de komende tijd nog eens op pad gaan kan kansrijk zijn om nieuwe vogels te horen.

Kwartelkoning: 2e simultaantelling

De eerste resultaten van de simultaantelling druppelen binnen. Recent zijn er weer nieuwe vogels doorgegeven en ook is nu een (deel) van het Oldambt in Groningen bezocht. Daar werden maar liefst 24 Kwartelkoningen geteld in het Oost-Groningse akkergebied. Ook in de Drentse beekdalen zijn in de afgelopen dagen nieuwe vogels gemeld. In het rivierengebied is het mager gesteld met waargenomen crexen. Het is tot nu toe droog en er is ook al veel gemaaid. Echter tot nu toe is het

« Oudere ingaven