Klapeksters winter 2015/2016

De tweede Klapekstertelling is achter de rug. Tijd om eens de balans op te maken. In geheel Nederland zijn er totaal 447 Klapeksters geteld deze winter. Deze werden waargenomen in 377 verschillende gebieden. Het merendeel van de Klapeksters werd gezien op de zandgronden en hoogvenen in de oostelijke en zuidelijke delen van het land. Gelderland is de absolute koploper wat betreft het aantal Klapeksterwaarnemingen. Daar werden op basis van de telweekenden meer dan 600 waarnemingen ingevoerd. Noord-Brabant staat met bijna 450 waarnemingen

Klapekstertellingen

  Ook dit winterseizoen wordt er weer een Klapekstertelling georganiseerd. De landelijke tellingen zijn gepland op 18 t/m 21 december 2015 en 19 t/m 22 februari 2016. Noteer ze alvast in je agenda! Als je in beide periodes 1 dag kan tellen doe dan mee! Je kunt nu al aangeven welk(e) gebied(en) jij dit seizoen voor je rekening wilt nemen. Aanmelden gaat als volgt: Ga naar www.waarneming.nl, kies onder de knop ‘Projecten’ de optie ‘Klapekstertelling 2015-2016’. Via de optie ‘Overzicht claim gebieden’ kom je in

Overwinterende Klapeksters in Nederland

Vele Drentse vogelaars meldden jarenlang waargenomen Klapeksters. Ook zijn er jaarlijks wintertellingen gedaan, gecoördineerd door de WAD. Overzichten van aantallen en verspreiding zijn via onze nieuwsbrief gepubliceerd. Een aantal jaren geleden zijn deze tellingen ook landelijk uitgevoerd. Daardoor is dit Drentse initiatief wat naar de achtergrond verdwenen en opgegaan in deze landelijke telling. In Limosa zijn een tweetal artikelen opgenomen over de resultaten van deze landelijke tellingen. Beide artikelen zijn in het downloadmenu op te vragen.   Resultaten Klapeksters lijken

Tweede telling Klapekster

Zoeken ze meer de bosranden op, of eventueel de overgangen naar bebouwing, of blijven ze stoer volharden op de heide of waar ze zich ook eerder in de winter ophielden? De tweede telling van Klapeksters dit weekend kan op deze vraag een antwoord geven. De telling vormt de afsluiting van het ‘Jaar van de klauwieren’. Daarna worden de gegevens uitgewerkt en gepubliceerd. Buiten de genoemde teldata zijn waarnemingen van Klapeksters ook nog zeer welkom. We zien graag de waarnemingen inclusief

Klapeksters tellen

Net als voorgaande jaren willen we ook komende winter weer een overzicht van overwinterende Klapeksters in Drenthe maken. De traditie van twee simultaantellingen in december en januari willen we dit jaar voortzetten. Noteer de twee tellingen alvast in je agenda: 22/23 december 2012 26/27 januari 2013 Voor de tellingen zijn we op zoek naar mensen die een gebied of meerdere gebieden willen onderzoeken op de eventuele aanwezigheid van Klapeksters. Potentieel geschikte overwinteringsplekken zijn heidevelden, extensieve graslanden, beekdalen en jonge boomaanplant.

Nieuwsbrief november 2012

De nieuwbrief van november 2012 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: Van de bestuurstafel: werkplan 2012; Drentse Vogel van het Jaar 2013: Boomleeuwerik; Vogelatlas onderzoek ook in de provincie Drenthe in de startblokken; Ganzen- en Zwanentelling seizoen 2012/2013; Klauwieren in Drenthe; Klapeksters in de winter van 2011/2012; Januaritelling 2013; Fenologie 2012. Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 maart 2013 bij de redactie binnen te zijn.    

Fochteloërveen topgebied

Dat het Fochteloërveen inmiddels in heel Nederland bekend is om zijn kraanvogels, is alom bekend. Dat de Slangenarend hier jaarlijks waar te nemen is, weet ook elke vogelaar. Maar dat ook de Raaf in het gebied is teruggekeerd, is minder algemeen bekend. Laat staan een overzomerende Klapekster. Herman Feenstra vertelt over deze nieuwe ontwikkelingen in Vogelnieuws (VBN): “Dit jaar hebben er rondom het Fochteloërveen voor het eerst raven gebroed. Maar liefst drie paar waarvan zeker twee nesten succesvol zijn uitgevlogen.

Nieuwsbrief oktober 2011

De nieuwsbrief van september 2011 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: Drentse Vogel van het Jaar 2010: de Ransuil; Klapeksters in de winter van 2010/2011; Ganzen en zwanen in de winter van 2010/2011; Ledenraad Sovon.Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 november 2011 bij de redactie binnen te zijn. Kopij kan verzonden worden aan info@avifaunadrenthe.nl.

Klapekstertelling: oproep

Net als voorgaande jaren willen we ook komende winter weer een overzicht van overwinterende Klapeksters in Drenthe maken. De traditie van twee simultaantellingen in december en januari willen we dit jaar voortzetten. Noteer de twee tellingen alvast in je agenda: 17/18 december 2011 14/15 januari 2012 Het team van waarneming.nl is van ons voornemen op de hoogte gesteld en wil de telling ook dit jaar weer landelijk onder de aandacht brengen van hun tellersbestand. Voor de tellingen zijn we op

« Oudere ingaven