Kievit: landelijke soort van het jaar 2016

Het gaat niet goed met één van de bekendste weidevogels, de Kievit.  Vanaf halverwege de jaren 90 neemt het aantal Kieviten snel af. Waarschijnlijk overleven te weinig jonge Kieviten de eerste weken. Reden voor Vogelbescherming Nederland en Sovon om het Jaar van de Kievit uit te roepen. Daarin doen ze onderzoek naar jonge kieviten en naar het effect van maatregelen om het tij te keren. De Kievit is een algemene soort in agrarisch gebied, maar neemt de laatste decennia in

Nieuwsbrief juni 2007

De nieuwsbrief van juni 2007 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. Een greep uit de inhoud: – Vogels in de Jeneverbes – Uw favoriete vogel top 10 – Huismus en Ringmus – Klapekster in de winter van 2006/2007 – De kievit: kou-rush in maart 2007 – Overzicht kolonievogels 2006 – Zwanen en ganzen in de winter van 2006/2007 – Evaluatie website Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 augustus 2007 bij de redactie binnen te zijn.