Nieuwsbrief Erfvogels

Het gaat helaas niet goed met de vogels in het landelijk gebied. Dat geldt ook voor veel erfvogels, soorten zoals boerenzwaluw, steenuil, kerkuil en torenvalk. Door kleine aanpassingen in inrichting en beheer kan veel voor deze aantrekkelijke vogels worden gedaan. Vogelbescherming laat zien hoe: samen met vier landelijke soortbeschermingsorganisaties en Landschapsbeheer Nederland wordt daarom de nieuwsbrief ‘Erfvogels in beeld’ uitgebracht. Hij is gemaakt voor de bewoners van het landelijk gebied. Vrijwilligers van de soortbeschermingswerkgroepen en de medewerkers van Landschapsbeheer gaan

Kerkuil doet het goed in Zuidoost-Drenthe

De werkgroep ‘Kerkuilen’ van Natuur- en milieuvereniging ‘Het Stroomdal’ heeft begin dit jaar de resultaten bekend gemaakt m.b.t. de broedresultaten van de Kerkuil in Zuidoost-Drenthe. Waren er in 2006 in totaal 26 nesten in 2007 is dit aantal gestegen naar 49. Bijna een verdubbeling. Ook het aantal jongen steeg van 82 (2006) naar 198 (2007). Daarmee was 2007 een mooi (kerk)uilenjaar! En nu maar afwachten wat 2008 in petto heeft.