Nieuwsbrief juni 2008

De nieuwsbrief van juni 2008 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: – Voorjaar; – Drentse Vogels 21; – Drentse Soort van het jaar: Vogels in de Jeneverbes; – Drentse Soort van het Jaar 2008: Zwarte Specht; – Jaar van de Nachtzwaluw 2007; – Foeragerende huismussen; – Van de districtcoördinator: kolonievogels 2007. Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 augustus 2008 bij de redactie binnen te zijn. Voor verzending kunt u gebruik

Eerste resultaten broedvogels in jeneverbes

In de winterperiode wordt er natuurlijk volop geteld, maar ook volop uitgewerkt. Daarom een eerste terugkoppeling van wat gegevens. Een aantal BMP proefvlakken zijn inmiddels uitgewerkt, een aantal moeten nog binnenkomen. De resultaten zijn goed. Ruim tien terreinen zijn intensief onderzocht. Daarnaast zijn er veel losse waarnemingen binnengekomen. OPROEP: Graag alle nog niet ingezonden waarnemingen z.s.m. insturen !! Het lijkt erop dat in 2007 de Fitis de nummer één plaats vast zal houden. Ook Vink en Zanglijster scoren hoog. Leuk

Nieuwsbrief september 2007

De nieuwbrief van september 2007 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. Een greep uit de inhoud: – Vogels in de Jeneverbes – Klapekster in Drenthe – Ganzen- en zwanentelling 2007 /2008 – Trektelling De Haar te Witten 6 oktober 2007 – Overzicht zeldzame broedvogels 2006 Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 november 2007 bij de redactie binnen te zijn. Voor verzending kunt u gebruik maken van het mailadres, genoemd in de WAD-Nieuwsbrief

Nieuwsbrief juni 2007

De nieuwsbrief van juni 2007 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. Een greep uit de inhoud: – Vogels in de Jeneverbes – Uw favoriete vogel top 10 – Huismus en Ringmus – Klapekster in de winter van 2006/2007 – De kievit: kou-rush in maart 2007 – Overzicht kolonievogels 2006 – Zwanen en ganzen in de winter van 2006/2007 – Evaluatie website Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 augustus 2007 bij de redactie binnen te zijn.

Nieuwsbrief maart 2007

De eerste nieuwsbrief van 2007 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. Een greep uit de inhoud: – Een overzicht van activiteiten i.v.m. 30-jaar WAD – Midwinter Watervogeltelling 2007: eerste impressie – SOVON-Nieuws: Jaar van de Nachtzwaluw – Drentse Vogel van het Jaar 2005: Boomklever topper!! – Drentse Vogel van het Jaar 2007: Vogels in de Jeneverbes – Hulp gezocht bij inventariseren Bonte Vliegenvangers Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 mei 2007 bij de redactie binnen

Vogels in de jeneverbes

Samen met Veldwerk Nederland gaan we dit jaar op zoek naar vogels die gebruik maken van de jeneverbes. In verband daarmee organiseert Veldwerk Nederland samen met de WAD een thema-avond op donderdag 22 februari a.s. in het Veldstudiecentrum, Zuideresweg 10 te Orvelte (aanvang 20.00 uur). Het project “Drentse vogel van het jaar. Vogels in de jeneverbes” staat daar centraal. Dit project omvat de inventarisatie van de volgels die gebruik maken van jeneverbessen. Daarnaast is er in het programma ruimte voor