Huiszwaluw landelijke soort van het jaar 2018

De Huiszwaluw is een echte cultuurvolger. Hij ‘plakt’ zijn nesten in steden, dorpen of gehuchten aan allerlei typen gebouwen. Vanaf begin jaren zeventig verminderde hun aantal in ons land met ruim 80%. Waarschijnlijk was de afname van insecten daarvan een belangrijke oorzaak. Sinds de eeuwwisseling neemt de populatie weer licht toe. De oorzaken voor zowel de historische afname als de recente toename in ons land zijn niet geheel duidelijk. Sovon en Vogelbescherming roepen het jaar 2018 uit tot Jaar van de Huiszwaluw

Zwaluwen bezetten til in Westerveld

Heuglijk nieuws: dit jaar is een van de tillen in de gemeente Westerveld bezet door huiszwaluwen. De vogels vliegen af en aan. In de gemeente zijn vier huiszwaluwtillen geplaatst, mede mogelijk gemaakt door Vogelbescherming Nederland. Er staan nu ruim 60 huiszwaluwtillen in Nederland. De meeste zijn gerealiseerd op initiatief van omwonenden en vrijwilligers. Nog meer positief nieuws: SOVON Vogelonderzoek heeft bekend gemaakt dat 2010 een goed jaar was voor de huiszwaluw. Er is een lichte toename van de aantallen met

Huiszwaluwtil Havelte

Op zaterdag 5 februari wordt op een ludieke wijze een huiszwaluwtil geopend in Havelte. De huiszwaluwtil biedt een alternatieve woonplek voor huiszwaluwen. De huiszwaluwtil in de Meerkamp is één van de vier tillen die geplaatst gaan worden in de gemeente Westerveld. De plaatsing is een initiatief van de Vogelwacht Uffelte e.o. in samenwerking met de gemeente Westerveld, een particulier en Landschapsbeheer Drenthe. Officiële opening De opening ter ere van de plaatsing van de vier huiszwaluwtillen vindt plaats bij de til