Nieuwsbrief oktober 2013

De nieuwbrief van oktober 2013 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: Doe mee aan de Vogelatlas!; Midwintertelling 2013; Grote Zilverreiger verrassende verschijning in moerassen; Fenologie 2013; Van de bestuurstafel; Verrassende vondst van Draaihals bij Ezumakeeg; Ganzen- en Zwanentelling winter 2012/2013; Sfeerimpressie midwintertelling 2013; Donatie overmaken. Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 november 2013 bij de redactie binnen te zijn.    

Nieuwsbrief maart 2010

De nieuwbrief van maart 2010 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: – Scharrelaar – Democratie; – Witte Reigers in Drenthe; – Januaritelling 2010; – Grote groep Nijlganzen; – 2010 Jaar van de Bruine Kiekendief; – MUS begint het vierde jaar; – Midwinter (watervogel)telling 2010: eerste resultaten; – Beleef de lente; – Automatisch territoria clusteren (BMP); – Donatie; – Even voorstellen: nieuwe SOVON-coördinator; – Gevraagd broedvogeltellers BMP; – Reacties oproep WAD-bestuur. Kopij voor het