WAD Nieuwsbrief april 2014

De nieuwbrief van april 2014 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: Ganzen en zwanen in de winter van 2013 en 2014; Kleine Zwaan 065E foerageert op stoppelveld Kremboong; Bijzondere waarnemingen 3 nov. 2013 t/m 30 mrt. 2014; Kruisbekken: snavels gebouwd om schubben van sparrenkegels te oepen; Fenologie 2014.   Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 september 2014 bij de redactie binnen te zijn.    

Nieuwsbrief oktober 2013

De nieuwbrief van oktober 2013 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: Doe mee aan de Vogelatlas!; Midwintertelling 2013; Grote Zilverreiger verrassende verschijning in moerassen; Fenologie 2013; Van de bestuurstafel; Verrassende vondst van Draaihals bij Ezumakeeg; Ganzen- en Zwanentelling winter 2012/2013; Sfeerimpressie midwintertelling 2013; Donatie overmaken. Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 november 2013 bij de redactie binnen te zijn.    

Nieuwsbrief november 2012

De nieuwbrief van november 2012 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: Van de bestuurstafel: werkplan 2012; Drentse Vogel van het Jaar 2013: Boomleeuwerik; Vogelatlas onderzoek ook in de provincie Drenthe in de startblokken; Ganzen- en Zwanentelling seizoen 2012/2013; Klauwieren in Drenthe; Klapeksters in de winter van 2011/2012; Januaritelling 2013; Fenologie 2012. Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 maart 2013 bij de redactie binnen te zijn.    

Nieuwsbrief oktober 2011

De nieuwsbrief van september 2011 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: Drentse Vogel van het Jaar 2010: de Ransuil; Klapeksters in de winter van 2010/2011; Ganzen en zwanen in de winter van 2010/2011; Ledenraad Sovon.Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 november 2011 bij de redactie binnen te zijn. Kopij kan verzonden worden aan info@avifaunadrenthe.nl.

Nieuwsbrief oktober 2010

De nieuwsbrief van oktober 2010 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: – WAD-avond 2010 : 25 november noteren!; – Ganzen- en zwanentelling: tellers gevraagd!; – Klapeksters in de winter van 2009/2010; – Kleine Karekieten in de bebouwde kom van Eelde-Paterswolde; – Fenologie 2010; – Een nestje van de Tjiftjaf; – Ransuil: slaapplaatsenonderzoek; – Drentse Vogels 2009. [/color] Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 november 2010 bij de redactie binnen te

Nieuwsbrief juni 2009

De nieuwsbrief van juni 2009 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: – Scharrelaar – Groot Drenthe; – Nieuwsbrief niet ontvangen?; – Ganzen en Zwanen in de winter van 2008/2009; – Vogels tellen in de praktijk; – BSP project; – BMP-E; – Drentse Vogels 22; – Zoogdierenatlas. Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 augustus 2009 bij de redactie binnen te zijn. Voor verzending kunt u gebruik maken van het mailadres, genoemd

Nieuwsbrief september 2008

De nieuwsbrief van september 2008 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: – Cumcumbertime; – Geringde vogels in Drenthe; – Drentse Soort van het Jaar 2008: Zwarte Specht; – Januaritelling: tellers gezocht!; – SOVON-ledenraad; – Ganzen en zwanen in het seizoen 2007/2008; – Roeken, eksters en Zwarte Kraaien in en om Beilen; – Ruigpootuil broedt weer in Nederland; – Fenologie 2008; – Klapeksters 2007/2008. Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 november

Nieuwsbrief september 2007

De nieuwbrief van september 2007 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. Een greep uit de inhoud: – Vogels in de Jeneverbes – Klapekster in Drenthe – Ganzen- en zwanentelling 2007 /2008 – Trektelling De Haar te Witten 6 oktober 2007 – Overzicht zeldzame broedvogels 2006 Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 november 2007 bij de redactie binnen te zijn. Voor verzending kunt u gebruik maken van het mailadres, genoemd in de WAD-Nieuwsbrief

« Oudere ingaven