Kraanvogels doen het goed!

Het gaat heel goed met de kraanvogels in het Fochteloërveen. Dit jaar hebben 7 paartjes er gebroed. Bijna een verdubbeling vergeleken met vorig jaar. Schatting is dat er 8 kuikens zijn geboren. De toename van het aantal broedparen is te danken aan de hogere waterstand in flinke delen van het veen.   Van ei tot puber Rond Pasen kropen de eerste kuikens uit het ei. Kraanvogelkuikens moeten een groot deel van de dag eten om uit te groeien tot een

Fochteloërveen topgebied

Dat het Fochteloërveen inmiddels in heel Nederland bekend is om zijn kraanvogels, is alom bekend. Dat de Slangenarend hier jaarlijks waar te nemen is, weet ook elke vogelaar. Maar dat ook de Raaf in het gebied is teruggekeerd, is minder algemeen bekend. Laat staan een overzomerende Klapekster. Herman Feenstra vertelt over deze nieuwe ontwikkelingen in Vogelnieuws (VBN): “Dit jaar hebben er rondom het Fochteloërveen voor het eerst raven gebroed. Maar liefst drie paar waarvan zeker twee nesten succesvol zijn uitgevlogen.

Fochteloërveen in de mangel?

Uitbreidingsplannen van de gemeenten Assen en Midden-Drenthe kan slecht uitpakken voor het waardevolle natuurgebied Fochteloërveen. Dat is de uitkomst van de ingediende zienswijze op de plannen door Vogelbescherming. Deze zienswijze is in nauw overleg met de Wetlandwachten tot stand gekomen en toont klip en klaar aan dat de plannen zeer slecht kunnen uitpakken voor de overwinterende rietganzen en de broedende kraanvogels. Daarom moeten mogelijke effecten goed onderzocht worden in een ‘passende beoordeling’. Voor genoemde soorten geldt een zorgplicht die door

Bargerveen opnieuw populairste vogelgebied

Net als in 2007 is het Bargerveen opnieuw op de eerste plaats geëindigd in onze poll met bijna een kwart van alle stemmen. Ook dat is evenveel als in de vorige edite van 2007. Ditmaal echter gaat het wel om een gedeelde eerste plaats met het Fochteloërveen. Dit gebied is de laatste jaren enorm in de belangstelling gegroeid, vooral dankzij de broedende Kraanvogels en de aandacht daardoor voor dit gebied. Dit is heel duidelijk te zien aan het percentage stemmers op

Gevolgen brand Fochteloërveen

Behalve dat de brand ook de derde broedpoging van een paartje Kraanvogels verstoorde, zijn ook andere soorten getroffen: broedende paartjes Roodborsttapuiten, maar ook de populatie Paapjes. Hoewel ze nog niet met broeden waren begonnen, is wel een groot deel van het broedgebied in rook opgegaan. Herman Feenstra: “Een derde van de Nederlandse populatie broedt hier, dus dat is een klap. Dat geeft maar weer eens aan hoe belangrijk de robuuste verbindingen van de EHS zijn.’ Toch kon Feenstra ondanks de

Meetnet Slaapplaatsen

Onlangs is het Meetnet Slaapplaatsen van start gegaan. Deelname aan dit project is vanaf nu mogelijk. Opgave kan via de website van Sovon of door een e-mail te sturen aan Jan Schoppers, SOVON-slaapplaatscoördinator Drenthe. Slaapplaatsen in Natura 2000-gebieden in Drenthe Bargerveen Dwingelderveld Fochteloerveen Leekstermeer Zuidlaardermeer Opzet Het gaat om gebieden waarbij de functie ‘’slaapplaats’’ een rol heeft gespeeld bij de aanwijzing als Natura 2000-gebied. De exacte ligging en aantallen van deze slaapplaatsen zijn in veel gevallen niet goed bekend. De volgende

Onderzoek invloed klimaatverandering bij trekvogels

Dat de opwarming van de aarde merkbaar is, staat buiten alle kijf. Maar welke gevolgen heeft dit nu op de natuur en in het bijzonder op onze broedvogels. Betekent dit dat die trekvogels gedoemd zijn uit te sterven? Of kunnen ze zich toch aanpassen aan de veranderende omstandigheden? Nieuw onderzoek van de vakgroep Dierecologie van de Rijksuniversiteit Groningen wil op deze vraag een antwoord vinden. Daarvoor start een onderzoek in Drenthe naar de Bonte Vliegenvanger. Er worden zo’n 1000 nestkasten