Drentse Vogels 30

Inhoud: Oosterhuis R. Grote Zilverreiger Egretta alba in De Onlanden Kleine j. & van Dijk A.J. Territoriale Kuifduikers Podiceps Auritus in het Dwingelderveld en elders in Nederland Klomp P. Een groeiende vogelwerkgroep Dijkstra B. & Dillerop R. Broedlocaties en broedsucces van urbane Scholeksters Haematopus ostralegus onder de loep Bijlsma R.G. Actieradius, voederfrequentie en nestsucces van Draaihalzen Jynx torquilla Bijlsma R.G. Over de tong en het tongelen van de Draaihals Jynx torquilla Bijlsma R.G. Jaarlijkse variatie in zangintensiteit van Fluiters Phylloscopus sibilatrix, en de consequenties ervan

Drentse Vogels 28

Inhoud: Manen W. van, Alblas W., Boonstra S., Dijkstra B. & de Vries Y. Van vorkjesschudder tot alligator: 50 jaar broedvogels in het beekdal van de Drentse Aa; Bijlsma R.G. Toename van Zwarte Ooievaar in West- en Midden-Europa sijpelt door naar Nederland; Dijk A.J. van. Influx van Porseleinhoenen in het Drents-Friese Wold in mei-juni 2014 Dijkstra, A. Urbane Scholeksters in Assen: een verkenning van hun leefwijze; Dijkstra B. & Dillerop R. Additioneel voedsel van urbane Scholeksters; Folkerts H. Dakbroedende Kleine Mantelmeeuwen

Drentse Vogels 27

Inhoud: Dijk A.J. van Aantalsontwikkeling van broedvogels Boschoord in 1967-2013; Dijk A.J. van Tweede paar Wilde Zwanen in ZW-Drenthe in 2013; Dijkstra B. Invloed van koude-inval op trekkende Kieviten in Drenthe in maart 2013; Bijlsma R.G. Ooievaars en langpootmuggen; Dijkstra B. Huiszwaluw bouwt nest met behulp van paardenpis; Dillerop R & Dijkstra B. Oeverzwaluwen in het defensieterrein De Haar in 2000-13; Dijkstra, A. Nectar drinkende Zwartkoppen; Bijlsma R.G. Aankomst van Fluiters; Bijlsma R.G. Voedsel en foerageergedrag van Nederlandse Fluiters; Bijlsma

Drentse Vogels 26

Inhoud: Dijkstra B. & Dillerop R. Urbane en agrarische Scholeksters Haematopus ostralegus in en rond Assen in 2009-2012; Van Manen W. Urbanisatie van Ekster Pica pica en Zwarte Kraai Corvus corone, gedreven door vervolging, voedsel of predatie? Bijlsma R.G. Foerageergedrag en voedsel van Drentse Ooievaars Ciconia ciconia; Dijkstra A. Knobbelzwaan Cygnus olor versus Lepelaar Platalea leucorodia, een onverwachts vervolg; Dijkstra A. Roepactiviteit van een Kwartelkoning Crex crex gedurende opkomend en weer verwaaiend onweer; Bijlsma R.G. & Popken R. Lokale variatie in dieet