Nieuwsbrief september 2014

De nieuwbrief van april 2014 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: WAD-Jaarverslag 2013; Ganzen en zwanen in Drenthe Nieuwsflits Vogelatlas Drenthe Zingende Bosuilen in Eelde-Paterswolde Fenologie 2014 Uitnodiging WAD-avond 13 november 2014.   Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 november 2014 bij de redactie binnen te zijn.    

WAD Nieuwsbrief april 2014

De nieuwbrief van april 2014 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: Ganzen en zwanen in de winter van 2013 en 2014; Kleine Zwaan 065E foerageert op stoppelveld Kremboong; Bijzondere waarnemingen 3 nov. 2013 t/m 30 mrt. 2014; Kruisbekken: snavels gebouwd om schubben van sparrenkegels te oepen; Fenologie 2014.   Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 september 2014 bij de redactie binnen te zijn.    

Voorjaarsfenologie 2014

Onder downloads is wederom een lijst opgenomen met zomergasten, die de komende tijd in onze contreien te verwachten zijn. Voor de mensen die wachten op het eind van deze horrorwinter breken er gouden tijden aan. Het noteren van de eerste waarneming is voor vele vogelaars al een vaste bezigheid en elke keer weer een bijzondere ervaring. De eerste Tjiftjaffen zijn al weer een tijdje binnen en bij het plaatsen van dit bericht zal er ongetwijfeld al weer meer zijn binnengekomen.

Fenologie 2013

Een nieuw voorjaar staat voor de deur. Beetje bij beetje maken de wintergasten plaats voor onze broedvogels. Het noteren van de eerste waarneming is voor vele vogelaars al een vaste bezigheid en elke keer weer een bijzondere ervaring. Ook dit jaar is het weer mogelijk om alle eerste waarnemingen vast te leggen. In het menu ‘download’ is het formulier te vinden waarop de gegevens ingevuld kunnen worden. Dit formulier kan t.z.t. via de mail aan harold_steendam@hotmail.com toegestuurd worden.

Nieuwsbrief oktober 2013

De nieuwbrief van oktober 2013 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: Doe mee aan de Vogelatlas!; Midwintertelling 2013; Grote Zilverreiger verrassende verschijning in moerassen; Fenologie 2013; Van de bestuurstafel; Verrassende vondst van Draaihals bij Ezumakeeg; Ganzen- en Zwanentelling winter 2012/2013; Sfeerimpressie midwintertelling 2013; Donatie overmaken. Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 november 2013 bij de redactie binnen te zijn.    

Nieuwsbrief april 2013

De nieuwbrief van april 2013 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: Van de bestuurstafel: werkplan 2013; Drentse Vogels 2013; Drentse Vogel van het Jaar 2013 afgeblazen; Drentse Vogelaarsdag Meppel 22 juni 2013; Nieuwsflits vogelatlas; Ganzen- en Zwanentelling winter 2012/2013; Sfeerimpressie midwintertelling 2013; Midwintertelling 2013: verslag en resultaten; Fenologie 2013; Bijzondere waarnemingen jan. t/m mrt. 2013; Sovon blaast kraaienmars over treurnis vogels boerenland. Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 september 2013

Nieuwsbrief november 2012

De nieuwbrief van november 2012 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: Van de bestuurstafel: werkplan 2012; Drentse Vogel van het Jaar 2013: Boomleeuwerik; Vogelatlas onderzoek ook in de provincie Drenthe in de startblokken; Ganzen- en Zwanentelling seizoen 2012/2013; Klauwieren in Drenthe; Klapeksters in de winter van 2011/2012; Januaritelling 2013; Fenologie 2012. Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 maart 2013 bij de redactie binnen te zijn.    

Nieuwsbrief december 2009

De nieuwsbrief van december 2009 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: – Scharrelaar – Big Brother; – Gekuifde vogels in de winter; – Drentse Vogel van het Jaar 2010 de Ransuil; – Hoeveel IJsvogels broeden er in Drenthe?; – Landelijke Klapekstertelling 2009/2010; – Midwinter (water)vogeltelling; – BMP-E De Drentse variant; – 2010: Het jaar van de Bruine Kiekendief; – Online stippenkaarten maken van BMP- en LSB-gebieden; – Kopij Drentse Vogels 25; – Fenologie

Nieuwsbrief september 2009

De nieuwbrief van september 2009 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: – Scharrelaar – Appelmoes; – Opmars Grote Gele Kwikstaart?; – Oproep slaapplaatstellingen Ganzen; – Klapeksters in de winter van 2008/2009; – Ledenraad SOVON 20 juni 2009; – Aan alle vogelwerkgroepen in Drenthe; – Januaritelling 2010; – Fenologie 2009. Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 november2009 bij de redactie binnen te zijn. Voor verzending kunt u gebruik maken van het